10. augustil 2006 toimus Pärnus Eesti Haridusfoorumi eelfoorum ”Õpetaja, aita oma õpilast karjääriplaneerimisel!”. Osalejate ring oli lai, hõlmates lisaks karjääriteenuste pakkujatele ka omavalitsuste esindajaid, haridusametnikke, lapsevanemaid, õpilasi.

Tõdeti, et karjääritemaatika koolis on veel süsteemitu süsteem ning karjääriõppele tuleb kindlustada koht õppekavas, lisaks leiti, et klassijuhataja rolli on õpilase karjääri planeerimisel raske üle hinnata. Põhjalikumalt saab sisukate ettekannetega tutvuda veebiaadressil www.haridusfoorum.ee ning Terje Jürivete artikli vahendusel käesolevas Karjäärituules.