Miks kasutada seda vahendit? Selle meetodiga saad analüüsida ennast ja oma elu hetkeseisu, mõistes, millised valdkonnad sind toetavad ja mida on vaja arendada.

Kuidas kasutada? Märgi iga valdkonna juurde, kuidas hindad oma rahulolu sellega. Vali välja üks valdkond, millesse panustada. Leia üles see, mis sulle ebamugavust valmistab või stressi tekitab – sellega on sul tõenäoliselt vaja tegelda, et tasakaalu tundes edasi minna.

Millisel juhul kasutada? Leidmaks valdkond/teema, millele on vaja keskenduda, et lahendada häiriv probleem või olukord. Selle meetodi abil näed valdkondade omavahelist seotust enda elu tervikpildis ja avastad võib-olla mõne uue vaatenurga häirivale probleemile, leiad lahenduse, panustades hoopis teise valdkonda. Lisaks: eneseanalüüs; arenguvajaduste määramine; uute ideede saamine edasiliikumiseks; tasakaalu leidmine; julgustuse, toetuse,  innustuse leidmine tuleviku sammude kavandamiseks.

Näide:
Enda elu ja isiksuse analüüsimist võid alustada tasakaaluratta näitel. Tasakaaluratas aitab näha seoseid eri valdkondade vahel ja mõista, mis sind elus toetab ja mis vajab suuremat tähelepanu, aitab teha otsust, millele keskenduda. Näiteks, kui oled kõrgemalt hinnanud oma rahulolu töö, raha, õppimisega, kuid tervis ja vaba aeg on saanud madalama hinnangu, peaksid analüüsima, mis on selle põhjus ning kuidas tervisele ja kvaliteetsele vabale ajale rohkem tähelepanu pöörata. Mõistagi loob iga inimene erineva karjääriratta ja tõlgendab tulemusi individuaalselt.

Oma rahulolu paremaks hindamiseks võid seda töölehte täita uuesti mõne aja möödudes, näiteks kolme kuu pärast. Siis näed, kas seoses sinu tegutsemisega on muutusi või, vastupidi, sa polegi midagi muutnud, aga rahulolu on suurenenud või vähenenud.

Kui oled karjääriratta kaudu oma rahulolu hinnanud ja tulemusi analüüsinud, võid pöörduda Rajaleidja portaali esilehele ja vastavate teemadega lähemalt tutvuda. Nii saad kavandada praktilisi samme muutuste tegemiseks või mõista paremini ennast ja hetkeolukorda.

Avan töölehe välja printimiseks ja doc-versioonina täitmiseks.