SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus andis välja abimaterjali, mis hõlbustab vastse karjäärispetsialisti sisseelamist uuel ametipostil. 

Materjal sisaldab ülevaadet karjääriteenuste süsteemist, pakkujatest, liikidest, metoodikast, paktilistest töövahenditest jmt. Koondatud on kogu vajalik teave, mida alles alustav karjäärispetsialist edukaks töösse sisseelamiseks vajab. Materjal sisaldab hulgaliselt veebiviiteid infoallikatele, kust saab soovi korral ise lisa lugeda.

Karjäärispetsialisti ABCd tutvustati karjäärispetsialistidele septembri alguses toimunud koolitusel, kus anti lisaks ülevaade karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamatu põhimõtetest ning kvaliteediindikaatorite ja keskustepoolse aruandluse omavahelistest seostest.

Kõik, kes vajavad süsteemset ülevaadet karjääriteenustest, leiavad materjali portaalist Rajaleidja aadressil rajaleidja.ee/abc.