Igal kevadel käivad karjäärispetsialistid Euroopas „õpirändamas”. Alates 1992. a on Euroguidance-keskused (*) pakkunud Academia projekti kaudu võimalust ühe nädala vältel tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemidega ning karjääriteenuste korraldusega; osalejad saavad ülevaate peamistest töömeetoditest, abivahenditest, uuendustest jms.

Eurooplased Eestis

Eestis on karjäärispetsialiste võõrustatud alates 2000. a – siin on Euroopast õppimas käinud 93 spetsialisti. Selle aasta aprillis võttis SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus (KTK) Academia õppevisiidil osalejaid vastu juba 11. korda. Sel aastal külastasid meid praktikud Soomest, Taanist ja Prantsusmaalt. Õppevisiidi „Karjääriõpe Eestis” eesmärk oli saada ülevaade karjääriõppealastest algatustest Euroopas. Selleks tutvusid külalised esmalt sellega, mis on tehtud Eestis karjääriõppe edendamiseks; seejärel oli külalistel võimalus rääkida arengutest oma kodumaal.


Korraldajad ja osalejad tallinna vanalinnas

Külastati Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi. Neis koolides töötavad karjäärikoordinaatorid ning karjääriõpe on korraldatud läbimõeldult ja järjekindlalt – seda märkasid ka külalised. Veel toimusid külaskäigud Tartu ja Järvamaa Kutsehariduskeskustesse, Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskusesse ja Töötukassa Tallinna büroosse ning kohtuti EÕELi esimehega. Eri valdkondade spetsialistid tutvustasid Eesti haridussüsteemi, tööturu hetkeolukorda ning läbivate teemade käsitlemist uutes õppekavades. Mõjusa mulje jättis külalistele käik Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusesse, kus saadi ülevaade erivajadustega noortele pakutavatest karjääriteenustest.
Õppevisiidi kavasse on alati kuulunud vastastikune kogemuste jagamine – nii ka sel korral. Külalised andsid põhjaliku ülevaate karjääriõppe ja karjääriteenuste korraldusest oma kodumaal; Eesti spetsialistidele sooviti edu oma karjääriteenuste süsteemi arendamisel.

Eestlased Euroopas

Eesti karjäärispetsialistid on Academia projekti kaudu välisriikides käinud alates aastast 2002; tänaseks on „õpirändamas” käinud 81 spetsialisti. Viimati toimunud lähetusvisiidiga käis välisriigis 17 Eesti karjäärispetsialisti. Külastati järgmisi riike: Luksemburg, Soome, Põhja-Iirimaa ja Prantsusmaa. Karjäärispetsialistid said teadmisi vahetada ja kogemusi jagada mobiilsuse, erivajadustega noorte nõustamise ja väljalangevuse teemadel.

Tulevik


Hea meel on teatada, et ka järgmisel aastal toimuvad õppevisiidid nii Eestis kui mujal Euroopas. Kes soovib 2011. a kevadel õppevisiidile sõita, on oodatud konkursil osalema – kandideerimine algab oktoobris. Täpsem info konkursist ja selle tingimustest avaldatakse SA Innove kodulehel.

(*) Euroguidance on Euroopa elukestva õppe programmi raames tegutsev koostöövõrgustik, kuhu kuulub 65 keskust 31st Euroopa riigist. Võrgustiku missioon on Euroopa dimensiooni edendamine riiklikes karjääriteenuste süsteemides elukestva õppe abil. Võrgustik kogub ja levitab õppimisvõimalustega seotud infot Euroopa riikides ja on ühtlasi sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Euroguidance võrgustiku esindaja Eestis on KTK.

Kristi Koort
Tiina Trampärk
SA Innove