Möödunud aasta novembris kinnitas äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu karjäärispetsialistide uued täiendatud kompetentsipõhised kutsestandardid, mis vastavad Euroopa kaheksatasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule ning lõimivad senisest paremini karjääriteenuste valdkonnas eri ametikohtadel töötavatele spetsialistidele esitatavad kompetentsusnõuded.

Uuendatud kutsestandardid määratlevad karjääriinfo spetsialisti (tase 5 ja 6); karjäärinõustaja (tase 6 ja 7) ning kooli karjäärikoordinaatori (tase 6) pädevuse. Karjääriinfo spetsialisti III ja IV taseme kutsestandardite kehtivusaega pikendas kutsenõukogu käesoleva aasta lõpuni.

Kutse taotlemine ise käib kolmes osas: esimeses etapis hindab kutsekomisjon kutsetaotleja esitatud dokumentide tehnilist vastavust, teises etapis analüüsib valdkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon taotleja poolt arengumapis esitatud materjale ja kolmandas etapis hinnatakse taotleja kompetentsust kaasuse analüüsi või intervjuu põhjal. Uute standardite järgi toimuvad esimesed kutseeksamid sügisel, kutse annab Karjäärinõustajate Ühing.

Tutvu kutsestandarditega aadressil kutsekoda.ee.
  
Ande Magus
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse koolitusspetsialist