Euroopa Euroguidance võrgustiku kaudu on karjäärispetsialistidel võimalik tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemidega ning sealsete õppenõustamise- ja karjääriteenuste korraldusega. Lisaks loengutele ja ettekannetele on õppenädala töövormiks sageli ka töövarjumeetod.

 

Mõtted 2016 a. lähetustelt

 

Mõtted 2015 a. lähetustelt