Igal kevadel on karjäärispetsialistidel võimalus osaleda nädalasel õppevisiidil mõnes neile huvipakkuvas Euroopa riigis. Juba 13 aastat on SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus Eesti karjäärispetsialiste Euroopasse õppima saatnud ja Euroopa karjäärispetsialiste Eestis vastu võtnud. Nii ka sel aastal.

Euroopa karjäärispetsialistid Eestis

Aprillis toimus Eestis rahvusvaheline õppevisiit teemal Tuleviku väljakutse – riskigrupi noored“. Meile sõitsid külla 8 karjäärispetsialisti erinevatest Euroopa Liidu riikidest – Taanist, Soomest ja Hispaaniast. Nädala jooksul saadi ülevaade karjääriteenustest ja tegevustest, mis toetavad riskigrupi noori (sh varakult koolist väljalangejad, alkoholi- ja narkoprobleemidega noored, puuetega noored, töötud, noored emad).

Visiidi päevakava ja materjalid asuvad SA Innove ingliskeelsel kodulehel. Huvi korral loe lisaks Career Services > Euroguidance > Academia > 2012.

Eesti karjäärispetsialistid Euroopas

Selle aasta märtsist kuni maini oli kümnel Eesti karjääriteenuste valdkonna spetsialistil võimalus osaleda ühenädalasel lähetusel Iirimaal, Norras, Sloveenias, Soomes ja/või Taanis. Iga riigi programm oli kindla suunitlusega:

  • Iirimaa – täiskasvanute nõustamise roll ühiskonna uuenemise kontekstis;
  • Norra – keskhariduse lõpetajate arvu suurendamine;
  • Sloveenia – karjäärinõustamine ja üleminek õpingutelt tööturule;
  • Soome – nõustajate igapäevased väljakutsed koolides;
  • Taani – karjäärinõustamine täiskasvanutele.

   

Iirimaal                                      Sloveenias  

  

Soomes                                    Taanis

Mai lõpus toimus SA Innoves lähetustulemusi tutvustav teabepäev. Kõik materjalid on kättesaadavad SA Innove kodulehel. Huvi korral loe lisaks Karjääriteenused > Projektid, programmid > Academia > 2012.

 

 

Kristi Koort
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse teavitusspetsialist