SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutab välja konkursi „Aasta karjäärispetsialist 2010“.

Aasta karjäärispetsialisti valimise eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja üldsusele tutvustada karjäärispetsialiste, kes on 2010. aastal karjäärivaldkonnas silmapaistvalt tegutsenud ning kelle töö on olnud märkimis¬väärne ja oluline karjääriteenuste edendamisel. Tunnustatakse karjäärikoordinaatoreid, karjääriinfo spetsialiste ja karjäärinõustajaid.

Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid. Soovitaja olemasolul võib karjäärspetsialist ise oma kandidatuuri esitada.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täidetud kandideerimisvorm saata hiljemalt 9. maiks 2011 meiliaadressile tunnustamine@innove.ee või postiaadressile: SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, Lõõtsa 4, Tallinn 11415; märksõna „Aasta karjäärispetsialist”.

Võitjad kuulutatakse välja 16. juunil karjäärispetsialistide suvekoolis.

Täpsemad tingimused ja kandideerimisvormi leiad SA Innove koduleheküljelt innove.ee/karjaariteenused/tunnustamine.

Esita Sinagi oma kandidaat!

Ande Magus, KTK koolitusspetsialist