Maikuus toimunud koostöökogu kohtumisel tutvustas Katrin Höövelson Riigikantseleist peamisi poliitikasuundasid hariduse ja tööturu valdkonna konkurentsivõime tõstmisel Eesti 2020 strateegias. Kava valmis kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ning stabiilsusprogrammiga. Kavale lisatakse meetmete elluviimise tegevusplaan järgmiseks neljaks aastaks. Höövelson andis koostöökogu liikmetele ülevaate karjääriteenuste valdkonna arengusuundadest strateegias.

Eesti 2020 kavas on välja toodud karjääriteenuste valdkonna arendamisel järgmised arengusuunad ‒ vajalik on noortele karjäärinõustamise ja karjääriõppe tagamine üldharidus-, kutse- ja kõrghariduse tasemel; oluliseks peetakse töömaailma sisulise info viimist karjäärispetsialistideni (palgad, tööturu trendid, ametikohtade profiilid jne) ja õpilasteni. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine noorte edasiõppimisvõimalustest ja karjääri planeerimisest on samuti väga tähtis osa noorte tulevikku puudutavas küsimuses.


Katrin Höövelson

Konkurentsivõime kava Eesti 2020 on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks.

Loe lisaks: valitsus.ee/et/riigikantselei/eesti2020