16.-17. septembril 2009. a toimus Riias 6. üle-euroopaline e-nõustamise teemaline konverents. Konverents koosnes kolmest osast: ettekanded, praktilisemad töötoad ning Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network) koosolek.

Konverentsil osalesid karjäärivaldkonnaga seotud spetsialistid ja ametnikud Euroopa riikidest; Eestist olid esindatud Sotsiaalministeerium ning SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus.

Seekordsel konverentsil käsitleti Web 2.0 tehnoloogia mõju nõustamisprotsessi interaktiivsuse tõstmisel (nt blogi pidamine, oma lehekülje omamine sotsiaalses võrgustikus: Facebook, Orkut, MySpace vms) ning kuulati erinevate riikide ettekandeid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) võimaluste mitmekesisest rakendamisest. Konverentsi peaesineja prof Tony Watts andis ülevaate aastatel 1986–2009 toimunust. Vastavalt arengutele IKT valdkonnas on muutunud ka käsitletavate teemade rõhuasetus.

IKT ajastul on oluline pöörata tähelepanu järgmistele punktidele

  • nfokirjaoskuse arendamine koolis ja selle edasine roll karjääriplaneerimisel;
  • mobiiltelefonide levikuga seotud võimaluste arvestamine karjääriteenuste pakkumisel
  • IKT-põhiste teenuste tsentraliseerimine ressursside kokkuhoiuks
  • web 2.0 tehnoloogia võimaluste kasutamine karjääriteenuste pakkumisel.

Konverentsi teisel päeval toimusid praktilised töötoad, kus tutvustati erinevates riikides tehtut.* Töötoas „E-nõustamise metoodilised vahendid ja platvormid“ tutvustasime portaali Rajaleidja.ee. Rõõm on tõdeda, et taas sai kinnitust Eesti IT riigi staatus. Kui nii mõnigi riik tutvustas vaid ametikirjelduste andmebaasi või infotehnoloogilist platvormi, siis Rajaleidjas on olemas nii ametikirjelduste kui ka kutsekoolide andmebaas, enesearenduslehed, infopäringu esitamise vorm, haridust ja tööturgu puudutav info jne.

Huvitava ettekande tegi Thomas Putz Austriast, kes tutvustas mobiiltelefonis olevaid karjääriplaneerimise mänge. Austrias tegeletakse mobiilmängudega aktiivselt, kuna kõikidel noortel ei ole juurdepääsu arvutitele ning iPhone´ide kasutatavus üha tõuseb.

Konverentsil arutleti aktiivselt mitmetel teemadel, nt portaalide sihtgrupipõhisus, e-nõustajate kompetentsid, tagasiside olulisus, veebilehtede kasutajasõbralikkus. Vaatamata IKT võimalustele rõhutati endiselt ka individuaalnõustamise olulisust. Ühine mure kõikidel riikidel oli infoküllus ja portaalides oleva info uuendamise küsimus.

Konverentsi kolmandal päeval toimus ELGPN (loe lisa www.elgpn.eu) poolaastakoosolek. Fookuses oli kommunikatsioonistrateegia, sh heade näidete kogumiku väljaandmine. Ühiselt peeti oluliseks võrgustiku töörühmade tulemuste levitamist riikide valitsusasutustes jt koostööpartneritele. Järgmine kohtumine toimub Hispaania eesistumise ajal 2010. a mais.

* Konverentsi ettekanded ja materjalid: www.egos-cip.eu/riga2009/abstracts.php.

* Näiteid karjääriplaneerimist toetavatest lehtedest: Läti www.niid.lv Ungari www.epalya.hu Saksmaa www.kursnet.arbeitsagentur.de

 

Kati Raudsaar, Anne-Liise Verpson, Margit Rammo