29. septembril toimus neljas koostöökogu kohtumine. Sel korral keskenduti teemale karjääriteenused täiskasvanutele.

Karjäärinõustajate Ühingu liikme Signe Reppo juhitud töörühm koostas ülevaate karjääriteenuste pakkumisest täiskasvanutele Eestis ja Euroopas. Koosolekul keskenduti nii Euroopa Liidu kui ka Eesti prioriteetide väljatoomisele ja probleemidele arutelule.

Näiteid tegevustest täiskasvanutega tõi ETKA Andrase esindaja Sirje Plaks, kes rääkis heast kogemusest Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames pakutud karjäärinõustamistest maakondades. Lana Randaru Töötukassast tutvustas uusi plaanitavaid karjääriteenuseid, näiteks karjääriinfotoa loomine igasse maakonda ning e-teenuste arendamine (karjäärinõustamine, karjääriinfo vahendamine jne).

Koostöökogu liikmed arutlesid töögruppides, milliseid karjääriteenuseid peaks täiskasvanutele tulevikus pakkuma. Arutelust tulenevalt võiks rohkem kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid (telefoninõustamine, skype, msn). Tähtis on pakkuda teenust sihtgrupile lähemal, nt muuta TÕNi raames õnnestunud nõustamisprojekt regulaarseks. Arvati, et karjääriteenuste pakkumiseks on palju kohti, mida võiks sel eesmärgil aktiivsemalt kasutada, nt raamatukogud, külaseltsid, rahvamajad jm kohad, kus inimesed on harjunud koos käima. Mõttevahetusel nähti ka karjääriõppe suuremat vajalikkust täiskasvanutele; pakuti välja, et rohkem võiks kasutada pensionäride potentsiaali nii õppija kui mentorina ning teha koolitusi kitsamale sihtgrupile nende vajadustest lähtuvalt.

Järgmine Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine toimub novembris.

Loe lähemalt: www.innove.ee/koostookogu