Veidi rohkem kui aasta tagasi toimus esimene ametlik Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Tänaseks on koostöökogul töökas aasta selja taga ning sammud on seatud 2010. a tegevuste elluviimise suunas – kinnitatud on aastane tegevuskava ja töökord.

Aasta esimene ülesanne oli valdkondliku teavituskonverentsi korraldamine. Loodame, et ka teie saite osa 24. märtsil Õpetajate Majas toimunud karjäärikonverentsist VÄÄRT NÕU. Kokkuvõtte konverentsist koos osalejate mõtetega leiate selle sama ajalehe veergudelt.

Üks selle aasta põhiteemasid koostöökogus on karjääriinfo loomine ja vahendamine. Koostöös eksperdi ja partneritega luuakse enne suvepuhkusele minekut tööturu- ja analüüsiskeemi põhimõtted; suve teise poolde jääb detailse skeemi väljatöötamine. Lisaks valitakse välja teatud hulk sõlmküsimusi, mille kohta valmivad näidisanalüüsid. Analüüsiskeem aitab tõlgendada olemasolevad tööturu ja hariduse valdkonna andmed hõlpsalt kasutatavaks karjääriinfoks karjääriplaneerijatele ja karjäärispetsialistidele. Skeem koos näidetega valmib sügiseks.Pärast suvepuhkust alustatakse karjääriteenuste valdkonna õigusruumi korrastamisega. Luuakse töörühm, kes analüüsib Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi koostöölepet karjääriteenuste arendamiseks juriidilistest aspektidest lähtuvalt. Koostöökogu liikmed teevad ettepanekuid karjääriteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Karjääriteenuste koostöökogu 2010 tööaasta teises pooles on fookuses valdkondlik pikaajaline strateegiline plaan. Eesmärk aastal 2010 on kokku leppida kontseptsiooni struktuur, koostamise protsessi etapid ja osalejad.

Selle aasta alguses toimus väga oluline muudatus koostöökogu funktsioonis. Nimelt on käesoleva aasta algusest koostöökogul ka ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ nõukoja roll. Nõukojana nõustab koostöökogu strateegiliselt, jälgib programmi kulgu, annab vajadusel soovitusi ning teeb ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks.

Tegusat tööaastat koostöökogule ja karjääriteenuste arenduskeskusele!


Kristi Koort, SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus, teavitusspetsialist