Karjääriteenuste koostöökogu liikmed arutlesid karjääriõppe kvaliteedi ja karjääriinfo loomise ja vahendamise teemadel.

7. mail 2009. a toimus järjekordne Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Kohtumise peateemad olid karjääriõppe kvaliteet ning karjääriinfo loomine ja vahendamine.

Karjääriõppe kvaliteedi teemalise ettekande tegi Mare Lehtsalu, SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskusest (KTK). Karjääriõppe kvaliteet Eesti koolides on ebaühtlane. Läbiva teema Tööalane karjäär ja selle kujundamine käsitlemiseks ei ole õpetajatel piisavalt aega ja enamasti puudub ka vastav ettevalmistus. Karjääriõppe kvaliteedi tõstmiseks tuleks senisest rohkem mõelda – kuidas seda koolides süsteemselt korraldada. Üheks võimaluseks on karjääriõpetuse valikaine õppekavas. Igas koolis võiks olla oma karjäärikoordinaator. Samuti oleks vaja temaatikat käsitleda aineõpetajate täienduskoolituse raames. Koostöös KTKga tegeleb karjääriõppe kvaliteedi tõusu toetavate arendustegevustega alates uuest õppeaastat 26 üldhariduskooli Eesti erinevatest piirkondadest.

Päeva teises osas rääkis Kadri Eensalu (KTK) karjääriinfost, millist kasu see toob, kes karjääriinfot loovad ja vahendavad. Üles tõstatati küsimused: Kas ja kuidas olemasolev info toetab hetkel õpet ja nõustamist? Prognoosid – kuidas neid muuta, et neist oleks abi? Milline karjääriinfo vahendamise viis soodustaks karjääriinfo omandamist õpilaste/õpetajate hulgas? Millised on kvaliteetse karjääriinfo alustalad? Otsustati kokku kutsuda töörühm, mille lähteülesandeks on tööturualase info korrastamine. Töörühma kuuluvad esindajad Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Eesti Töötukassast ja SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskusest.

Järgmine Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine toimub septembri teises pooles; peateema on siis karjääriteenused täiskasvanutele.
Loe lähemalt innove.ee/koostookogu