Oktoobrikuus olid Küprosel Larnacas koos 31 Euroopa riigi haridus- ja tööhõivesektori esindajad ning Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku (ELGPN) partnerid. Põhiteemadeks olid kogu euroliidu, sh ELi eesistujariigi Küprose karjääriteenuste süsteemi areng ja võrgustiku järgmise kahe aasta tegevuskava.

Perioodil 2011–2012 töötasid võrgustiku liikmed neljas töörühmas, kus käsitleti karjääriplaneerimisoskusi, teenuste kättesaadavust, koostööd ja kvaliteeti. Kogu õhkkonna muutis pidulikuks ja ühtaegu asjalikuks ühine rõõm vastvalminud materjalide üle:

·         „Karjääriteenuste poliitika väljatöötamine: Euroopa poliitikakujundaja käsiraamat”;

·         „Karjääriplaneerimisoskused: eduka poliitika elluviimise tegurid”;

·         „Turvaline paindlikkus: mõju karjääriteenustele”;

·         ELGPNi 2011.–12. aasta tegevusaruanne.

Kohtumise materjalide ja trükistega saab tutvuda veebisaidil elgpn.eu.

 

Margit Rammo, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse juhataja