6. – 7. novembril 2006 toimub Jyväskyläs üle-euroopaline karjääriteenuste poliitikakonverents Building the Stepping Stones. Konverentsi eesmärgiks on hinnata, kuidas on läinud 2004. a. vastu võetud Karjääriteenuste Resolutsiooni rakendamine liikmesriikides, millised on olnud sellega seotud suurimad saavutused aga ka olulisemad vajakajäämised ning väljakutsed.

Resolutsioonile kirjutasid kaks aastat tagasi alla kõigi liikmesriikide haridusministrid, sh Eesti tookordne haridusminister Toivo Maimets, kinnitades seeläbi oma tahet ja valmisolekut töötada välja poliitika ja konkreetsed meetmed, mis võimaldaksid parandada karjääriteenuste elukestvat kättesaadavust. Soome kui järgmine EL eesistujariik näeb karjääriteenuseid EL majandusarengu lahutamatu ja väga olulise tugisüsteemina ning soovib oma eesistumisperioodil panustada just selle valdkonna arengusse.

Konverentsile on oodatud 3 - 4 liikmelised delegatsioonid kõigist EL liikmesriikidest, kaasates esindajaid karjääriteenuste osutamisega seotud ministeeriumidest, sotsiaalsete partnerite hulgast ning Euroguidance keskustest. Konverentsi toetavad Euroopa Komisjon ja Soome Haridusministeerium ning seda viib läbi Jyväskylä Ülikooli Haridusuuringute Instituut.

Täpsem info Teabekeskuse kodulehel alates sügisest. Inglisekeelse Resolutsiooni tekstiga saab tutvuda aadressil www.innove.ee/teabekeskus/resolution, eestikeelse kokkuvõtte leiab Karjäärituulest nr 3.