Õpilastel probleeme karjääriinfo leidmisega
Ettekujutus karjäärinõustamise teenusest on paljude õpilaste ja täiskasvanute jaoks üsna hägune. Üle poole õppuritest ja tudengitest ei tea, kust karjääriinfot otsida. Valikute tegemisest räägivad Karjäärikeskuse nõustajad.
Äripäev 19.01.2007

Hirmu piiril
MTÜ Tegusad Eesti Noored arvavad, et valimiste eel erakondade suurte lubadused haridussüsteemi parendamiseks (sülearvutite kinkimine jm) ei taga koolikeskkonna turvalisust. Igas koolis peaks olema karjäärinõustaja, koolipsühholoog ja tugiõpilaste süsteem.
Äripäev 02.02.2007

Kuidas... valida isikuomadustele sobivat tööd?
Autor on välja toonud mõned faktid, millega arvestada isikuomaduste ja töö iseloomu sobitamisel.
Päevaleht 27.02.2007