2010. a jaanuaris tehti SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse partnerite seas karjääriteenuste valdkonna terminite küsitlus.

Karjääriteenuste valdkonna terminoloogia ülevaatus toimus karjääriteenuste koostöökogu tegevuste raames. SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse juures käis koos töörühm, mille eesmärk oli üle vaadata karjääriteenuste valdkonna terminid, et luua teenuseosutajate ja arendajate seas ühtne arusaam kasutatavast terminoloogiast. Töörühma kuulusid Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Karjäärinõustajate Ühingu, Õpetajate Lehe, Wiedemanni Tõlkebüroo ja SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse esindajad. Töö üks oodatavaid lõpptulemusi on see, et karjääriteenuste valdkonna käsitletavad terminid on kaasaegses vormis kättesaadavad erinevates õigekeelsus- ja seletavates sõnaraamatutes.

Terminite töörühm käis koos kaks korda ja pärast seda otsustati sõnastatud terminid saata tagasisideküsitlusele, mis toimus 20.-31. jaanuaril 2010. a. Küsitlus edastati SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse lähimatele partneritele: piirkondlikele teavitamis- ja nõustamiskeskustele, partnerkoolidele, Eesti Karjäärinõustajate Ühingule, karjääriteenuste koostöökogu liikmetele jt – kokku ligi 100 inimesele.

Tagasisidet küsiti 12-le terminile – paluti hinnata, kas väljapakutud termini sõnastus on arusaadav või mitte. Kui sõnastus osutus arusaamatuks, paluti asemele pakkuda uus variant. Ettepanekute tegemisel paluti arvesse võtta terminite omavahelist tervikut.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et esitatud terminid olid selgelt ja arusaadavalt sõnastatud ning ei tekitanud küsitlusele vastanute seas küsimusi. Karjääriteenuste valdkonna terminid on kättesaadavad SA Innove kodulehel: www.innove.ee > karjääriteenused > karjääriteenuste arenduskeskus > terminid. Edasine samm on terminite kättesaadavaks tegemine erinevates õigekeelsus- ja seletavates sõnaraamatutes.
 

* Vt lisaks koolituse „Karjääriteenuste põhialused” raames valminud lõputööd: „Karjääriteenuste valdkonna terminid“ www.innove.ee > karjääriteenused > koolitus > karjääriteenuste põhialused > lõputööd
 


Kristi Koort
SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus,
teavitusspetsialist