• UUDISEID

  ACADEMIA 2007 ja 2008

  20. juunil toimus Karjäärinõustamise Teabekeskuses rahvusvahelise karjäärispetsialistide lähetusprojekti ACADEMIA 2007 lõpuseminar. Kaheksa Iirimaal, Inglismaal, Taanis ja Soomes käinud Eesti spetsialisti andsid ülevaate õppenädalaist, mille jooksul nad tutvusid sihtriikide haridus- ja tööturusüsteemidega ning karjääriteenuste korraldusega, samuti said ülevaate töömeetoditest, uuendustest jm.

 • UUED TRÜKISED

 • Kärdlas avati HUPS!

  Hiiu maakonna koolinoortele, õpetajatele, lastevanematele ja teistele huvilistele on Kärdla südalinnas alates 9. maist avatud uhiuus Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus, suupärasemalt HUPS, lahtiseletatult – Hiidlane, uuri, pinguta ja sõua! Majas, mis ehitati Euroopa struktuurfondide toel, aidatakse noortel orienteeruda nii õppimisvõimalustes Hiiumaal, Eestis ja mujalgi maailmas kui ka tööturu vajadustes. Erialavalikute hõlbustamiseks pakutakse keskuses noortele enesetundmise töötube, lisaks ka tervise- ja suhtealast nõu jpm.

 • Karjäärinõustajate Ühingu algatusi

  Otsuseid aastakoosolekult
  Mirjam Lindpere, Piret Jamnes

  31. mail toimus Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna majas Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) aastakoosolek.

 • Karjääriõpetus Türi Gümnaasiumis karjääriteenuste projekti toel

  Kõikides Eesti koolides on aastaid tegeldud kutsevalikuga. Kas teemasse suhtutakse pealiskaudselt või entusiasmiga, sõltub paljuski kooli juhtkonnast ja õpetajast. Ometi on mitmes koolis tublid õpetajad, kes viivad läbi karjääriõpetust. Enamasti on see senini toimunud klassijuhataja tundides ja aineõpetajate poolt sobiva alateema käsitlusel. On ka koole, kus karjääriõpe toimub valikaine raames nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.

 • Praktikute kevadine kohtumine Sloveenias


  10.-11. mail võõrustas Sloveenia pealinn Ljubljana 122 külalist 24 Euroopa riigist, kes olid saabunud konverentsile The Voice of Users in Guidance.

 • VÕTA võimalused

  Viimasel ajal räägitakse kõikjal maailmas järjest rohkem juurdepääsu laiendamisest (kõrg)haridusele ja juba küpsemasse ikka jõudnud inimestele teise võimaluse andmisest hariduse omandamiseks.Euroopas ongi viimasel paaril aastal palju tähelepanu pööratud vajadusele tunnustada ja arvestada kõrgkooli tulevate inimeste varem omandatud teadmisi ja oskusi.
   

 • MSN Messenger nõustaja töövahendina – Taani kogemus

  MSN Messengeri (MSN) kasutamise idee sündis vajadusest pakkuda karjääriteenust klientidele üle kogu maa. Tegime sellega algust 2006. aasta jaanuaris.

 • MSN Messengeri kasutamise näiteid Eestist

  Marju Põld Saaremaa Noorte Infopunktist kasutas MSN Messengeri juba kolm aastat tagasi, kuid loobus sellest klientide vähesuse tõttu. Teenuse tarbimine hääbus tema arvates seetõttu, et noored vajavad karjäärinõustajaga siiski enne isiklikku kontakti (näiteks karjääriplaneerimise tunnis). Noor tahab teada, kellega ta suhtleb.