• HEA LUGEJA!

  Seekordne Karjäärituul käsitleb karjääriinfo valdkonda. Infotöö on sihipärased tegevused (nt otsimine, kogumine, töötlemine, levitamine) informatsiooniga. Teema on aktuaalne, kuna esimene karjääriinfospetsialistide kutseeksam on planeeritud järgmise aasta kevadeks.

 • Abiks noortele esimese töökoha leidmisel

  Firstjob.ee on Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse loodud kutsehariduse tööportaal, mis avatakse 2007. aasta septembris. Lehekülje idee on olla abiks noortele nende esimese töö või praktikakoha leidmisel.

 • Uues majas uue hooga

  13. augustil kolis SA Innove uude, avaramate ruumidega majja Ülemiste Citys, kus meie naabriks on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

 • Karjäärinõustaja kutseeksam

 • UUED TRÜKISED

  Marju Põld,
  Saaremaa Noorte Infopunkt

  Saaremaa Noorte Infopunkt on maakonna noorte teavitamiseks ja nõustamiseks välja andnud uued trükised – Saaremaa Noore Inforohke KLADE ja õppematerjal Karjääriplaneerijale.

 • Karjääriteave Rahvusraamatukogust

  Elukutse valikuks ja karjääri teadlikuks planeerimiseks on vaja olla informeeritud, omada võimalikult rohkelt ja mitmekülgset teavet. Veelgi olulisem on informeeritus neile, kelle ülesanne on teisi inimesi suunata ja neile teavet jagada.

 • ERYICA noorteinfotöötajate miinimum baaskoolitus

   

  Tänapäeva noored kasvavad üles infoühiskonnas, kus üheks olulisemaks strateegiliseks ressursiks on info ja teadmised. Iga päev seisavad noored silmitsi info üleküllusega nii televisioonist, internetist, ajalehtedest kui ka aruteludest teistega.
   

 • Infoaudit organisatsiooni infokeskkonna hindamiseks

  Auditeerimine tunnustatud juhtimistehnikana on juurdunud paljudes organisatsioonides – traditsioonilise finantsauditi kõrval on üha enam kasutamist leidnud keskkonna audit ja juriidiline audit, tuntud on siseaudit, sertifitseerimisaudit, tulemusaudit ja muud auditite liigid.
   

 • Infoteenindus CIMO-s

  CIMO (Centre for International Mobility) on Soome rahvusvahelise õpirände keskus, mis tegeleb stipendiumide ja vahetusprogrammide administreerimisega. CIMOst võivad stipendiume taotleda kõikide riikide elanikud.

 • Infotööalaste teadmiste ja oskuste omandamisest

  Karjääriinfospetsialisti kutse taotlemisel on vaja omada infoteaduste alast kõrgharidust või selle asemel erialast kahe aasta pikkust töökogemust. Artikkel tutvustab infotööalase kõrghariduse saamise ja enesetäiendamise võimalusi Eestis.