• HEAD LUGEJAD!

  Tõnis Lukas, Haridus- ja teadusminister 

  Toimekas aasta on lõppemas. Ilmselt nõustute, et rahulolutunde kõrval on advendiaja mõtisklustele eriomane kerge kripeldus. See sunnib tänaste tegemiste juurest edasi liikuma ja annab selleks energiat. Majanduskasvu ja teiseneva tööjõuturu tingimustes muutub karjääriteema üha olulisemaks.

 • Teabekeskus tänas koostööpartnereid

  12. oktoobril toimus tänuüritus Karjäärinõustamise Teabekeskuse partneritele. Meeldivat ning tulemuslikku koostööd jäävad mäletama tänukirjad inimestele, kes on panustanud oma aega ja energiat Eesti karjääriteenuste arengusse.

 • UUDISEID

  Karjäärinõustaja kutseeksam on edasi lükatud
  Kutseeksam toimub 19. veebruaril 2008. Taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise viimane tähtaeg on 16. jaanuar 2008. Kutset taotlema on oodatud kõik karjäärinõustajad, kes vastavad kutsestandardi nõuetele. Lisainfot ning vajalike dokumentide vormid leiab KNÜ kodulehelt www.kny.ee Teavet kutseseaduse ning -kvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt www.kutsekoda.ee. Pikemalt karjäärinõustaja kutsest ja kutsetunnistusest artiklis Kindlustunne kutsetunnistusest.

 • UUED TRÜKISED

   

  Karjääriteenused Eestis 2007.Raamatu eesmärk on anda ülevaade karjääriteenuste hetkeseisust Eestis. Selgitatakse kasutatavamaid mõisteid; vaadeldakse teenuse pakkumise ja kättesaadavusega seotud probleeme ning tulevikusuundi; fikseeritakse karjääriteenuste süsteemi praegune olukord ja seos Euroopa praktikaga; antakse ülevaade karjäärispetsialisti kutsest, valdkonna koordineerimisest ja tugistruktuuridest ning seadusandlusest jpm. Raamatu lõpus on loetelu kasulikest veebiaadressidest.

 • Kindlustunne kutsetunnistusest

  Mirjam Lindpere
  Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

  Kahel korral on Eesti karjäärinõustajatel olnud võimalus oma ametialaseid oskusi tõestada kutseeksamil. Nüüdseks on Eestis 11 karjäärinõustajat, kes omavad Karjäärinõustaja IV kutsetunnistust ning 5 nõustajal on Karjäärinõustaja V tunnistus.

 • Karjääri löögigrupp - algatus Mulgimaalt

  Detsembri alguses tuleb Viljandimaal juba kolmandat korda kokku Karjääri Löögigrupp, kelle südameasjaks on karjääriplaneerimise alase tegevuse arendamine Viljandimaal.

 • Erisus ja erinevus nõustamisel


  Kristel Lään
  Tartu Ülikooli karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitus

  Mirjam Lindpere
  Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

  International Association of Educational and Vocational Guidance (IAEVG) korraldas 4.-6. septembril Itaalias Padovas rahvusvahelise nõustamise konverentsi Guidance and Diversity – Research and Application. Maailma erinevatest riikidest pärit osalejaid oli ligi 700.

 • Nõustamise mitmekülgsus Maltal

  Mirjam Lindpere
  Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

  8-12. oktoobril olin koos Piret Tatuntsiga (TÜ) ja Ethel Eharannaga (TLÜ) õppevisiidil Maltal. Õppevisiidi eesmärk oli tutvuda karjääri- ja nõustamisteenustega ühe väikeriigi ülikoolis. Õppenädalal võtsid meid vastu Malta Ülikooli nõustamiskeskus ja karjäärikeskus, Tööturu Uuringute Instituut, Malta valitsuse Haridusosakonna nõustamiskeskus ja MCAST kutsekool.

 • Kirjandivõistlus 2007

  Kaja Sarapuu

  Viiendat aastat SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuse ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi koostöös läbi viidav kirjandivõistlus “Tulevik ja karjäär” tõi žürii lauale 182 Eesti õppurite kirjandit – kaks korda enam, kui möödunud aastal. Rekordiline tööde laekumine pani mõtlema traditsioonide olulisuse üle, sest eks seda ole viis aastat järgemööda toimuv üritus.

 • Õpirändevõrgustikud Teeviidal

  Teeviidal 2007 osales Teabekeskus lisaks Rajaleidja boksile ka õpirändevõrgustike ühisboksis, tutvustades Euroopa õppimisvõimaluste lingikogu Ploteus ja trükist “Euroopasse õppima 2007”. Eesmärk oli koondada välismaal õppimise alane info ning seda vahendavad organisatsioonid ja võrgustikud kokku nii, et noored saaksid ühest kohast võimalikult palju teavet.

 • Teabekeskus kasvab

  Detsembris asus ESF karjääriteenuste projekti assistent-koordinaatorina tööle Kristi Koort. Kristi esimeseks suuremaks tööks on korraldada kunstivõistlus projekti käigus koostatud „Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe“ õpetajaraamatute illustreerimiseks. Kristi on töötanud Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuses ning osalenud assistendina ka karjäärinõustamise valdkonna kutsestandardite loomisel.