• HEAD LUGEJAD!

  Üle terve Eestimaa tegutsevad toimekad karjääriteenuste spetsialistid ja valdkonna arendajad. Seekordsest Karjäärituulest saab lugeda tublidest inimestest Kesk-Eestis, kes panustavad piirkonna karjäärialaste tegevuste edendamisse. Kuigi seekordne Karjäärituul on poole paksem kui varasemad, ei mahu kõik head tegijad siiski ühte ajalehenumbrisse.

 • UUDISEID

  Raplamaa noorteportaal avatud!

 • UUED TRÜKISED

  Edasiõppija 2008: teatmik gümnaasiumilõpetajale.

 • Quo Vadis karjäärinõustamine Raplamaal?

  Vaadates taha ja ette
  Raplamaa Noorte Teabekeskus loodi 1999. a. Tegevust alustati Täiskasvanute Gümnaasiumis ja keskus kuulus siis Rapla linna alla. Aastal 2001 anti varad üle Rapla Maavalitusele ja tööle asus FIE. 2006.a sügisel tekkis olukord, kus lahkus nö juriidiline keha ja tekkis vajadus luua asutus, millel oleks püsiv juriidiline staatus, mis vastaks maakonna vajadustele ja täidaks talle pandud eesmärke.

 • Karjääriõpetus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis

  Kõik inimesed mõtlevad aeg-ajalt oma tulevikule. Noorte jaoks, kes lõpetavad 9. ja 12. klassi, on see lausa kohustuslik. Lapsepõlves küsitakse väikestelt poistelt ja tüdrukutelt, kelleks nad tahavad saada või kellena nad suurena töötada soovivad. Mõnedel on palju plaane, teised peavad tulevikule mõtlemist ajaraiskamiseks, mõni ei oska midagi öelda. Harva küsitakse, kuidas sa tahad kellekski saada, ometi on see võti vastuse juurde ja tegutsemisviis sellel teel väga oluline. Meie valikutel on palju mõjujõude, kuid valikud tuleb teha inimesel endal ja koolil on selles oluline roll täita.

 • Õpilasena töövarjuks

  Juba enne töövarjupäeva tekkis mul väike probleem: ma ei suutnud otsustada, kuhu minna, sest ameteid on maailmas nii palju. Nii käisingi varjutamas kahes kohas: lastesõimes Planeedi mudilas lasteaiaõpetajat Merle Mesilat ja Georg Otsa nimelises muusikakoolis praktikakorraldajat Marje Reimundit. 

 • Aktiviseerimiskeskus tegutseb Kalevipoja mail

  Idee omavalitsuste koostööks - 2002.a kevadel otsustasid viis Jõgevamaa omavalitsust: Saare, Torma, Pala ja Tabivere vallad ning Mustvee linn asutada MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse. 2004. aastal liitusid Aktiviseerimiskeskuse tegevusega Jõgeva ja Kasepää vald.

 • Individuaalne lähenemine aitab töötuid aktiveerida

  MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses on töötuid aktiveeritud alates 2005. aastast, esialgu vaid Paides, kuid 2007. a algul laienesime Järvamaale. Kaasatud on veel viis omavalitsust. Aktiviseerimisprotsessis on osalenud 317 töötut. Meie töö tulemusena on Järvamaal tööle saanud 60 inimest, töövõimetuspensionile on jäänud 20 isikut ning töö kestab. Me usume inimestesse ja arvame, et inimestega tasub töötada.

 • Nõustamisfoorum

  Jõgevamaa Nõustamiskeskuse foorum käivitati juba 2002. a. Ajapikku on elektroonilise mõttevahetuse vormi kasutamine ja teemade hulk aina kasvanud. Foorumit kasutavad ühtemoodi nii poisid kui tüdrukud.

 • Täiskasvanute karjäärinõustamine

  Projekti „Täiskasvanute karjäärinõustamissüsteemi loomine ning rakendamine Järva- ja Raplamaal” eesmärgiks on teha karjäärinõustamisteenus kättesaadavaks igale täiskasvanule. Sellest lähtudes koolitati psühholooge, sotsiaaltöötajaid, raamatukogude ja Avalike Internetipunktide juhatajaid jt täiskasvanutega tegelevaid inimesi. Lõputöö kaitses 26 infospetsialisti ja 14 nõustajat.

 • Süsteemne mõtlemine ja loovustehnikate rakendamine valikute dilemmas

  Kuidas teha arukaid valikuid, koguda infot, seda analüüsida ja teha tasakaalukaid otsuseid nõudlikus ja kiirelt arenevas tehnoloogiamaailmas? Kuidas olla ettevõtlik ja tegus inimene sõltumata erialast? Ühest vastust kindlasti ei ole, aga alljärgnevalt mõned ideed ja mõttekillud nii praktilisest kogemusest kui kirjanduse põhjal.

 • Koolituskogemused Viljandimaalt

  Abiühing Üheksavägine tegutseb Viljandimaal tööalase ja vabahariduse koolituskeskusena.

  Vabahariduslik koolitus (liberal/popular adult education) võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist.* Õpe toimub kursuste, õpiringi või muus õppijatele sobivas vormis.

 • UUS TÖÖTAJA TEABEKESKUSES

  Sirle Nekraš töötab Teabekeskuses sekretärina alates veebruarist ja lööb kaasa paljudes Teabekeskuse ettevõtmistes.