• HEAD LUGEJAD!


  Teie ees on järjekordne Karjäärituul - järjekorranumbrilt kaheksateistkümnes, sisu poolest aga Teabekeskuse eale vastavalt sümboolne number kümme: kümme käsku, kümme sammu, kümme aastat, kümme soovitust ja nõuannet.

 • TEABEKESKUSE UUE NIME KONKURSS

  14. septembril 2008. a möödus 10 aastat sellest, mil Karjäärinõustamise Teabekeskus, tolleaegne Õppe- ja Praktikateabekeskus, alustas Eestis karjääriteenuste valdkonna arendamise ja õpirändega seotud info vahendamisega.

 • AINULT ÜKS KÜSIMUS - MIKS TÖÖTAN MINA KARJÄÄRITEENUSTE VALDKONNAS?

  Vastavad kümme valdkonnas töötavat meest.

 • KÜMME SOOVITUST ACADEMIA ÕPPEVISIIDILE MINEJALE

  Academia vahetusprogrammi vilistlasena on mul rõõm jagada näpunäiteid neile, kel avaneb võimalus programmi raames tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning karjääriteenuste korraldusega. Järgnevalt näiteid sellest, mida oleks hea enne lähetust, visiidi jooksul ning pärast naasmist meeles pidada.

 • VÄLISMAAL ÕPPIMISE KÜMME PLUSSI

  Uus kultuur ja kombed: lisaks oma maa kultuuri ja kommete tundmisele on kasulik teada üht-teist ka teistest kultuuridest ja kommetest. Ja mis saaks olla veel põnevam kui seda reaalselt omal nahal läbi elada!?
  Alguses tundusid tervitusmusid küll eemaletõukavad, tüütud ja pentsikud, kuid nüüd on päevad ilma nendeta oi-oi kui kurvad.

 • TEA JA TEGUTSE – OMANDA GLOBAALNE HARIDUS

  Elukestval õpirännakul soovivad nii noored kui täiskasvanud ennast pidevalt täiendada ja seda sageli väljaspool Eestit. Artiklis on välja toodud kümme kasulikku allikat, kust saada infot õppimisvõimalustest Euroopas.

 • NOORE INIMESE KÜMME SOOVI KARJÄÄRISPETSIALISTILE

  Mida ootavad noored karjäärispetsialistilt? Kõigepealt tuleb möönda, et nii nagu iga inimese ambitsioonid ja võimed on erinevad, ei ole ka kõikide noorte ootused teile päris ühesugused. Siiski tooksin välja teatud pidepunktid ja soovitused, mida teie kui spetsialistid võiksite oma töös arvestada.

 • VALIKUVABADUS JA -KOHUSTUS

  Õigetest valikutest pidavat sõltuma rahulolu. Küsimus on selles, kas inimene tunneb ära, mis on tema jaoks õige ja söandab siis seda teed pidi minna. Ühest küljest on meil valikuvabadus, teisalt aga ka valikukohustus.

 • HEA NÕUSTAMISE KÜMME TUNNUST

  Vestlus on mõistlik nii abiotsija kui nõustaja meelest.

 • KÜMME AASTAT NÕUSTAJA PILGU LÄBI

  Viimased kümme aastat on olnud tähelepanuväärsed. Selle aja jooksul on Eestis üheskoos analüüsitud karjäärinõustamise olukorda – jäetud alles kõik hea, mis on siin aegade jooksul välja kujunenud, võetud omaks uued ideed ja neid nõustamispraktikasse viidud. Olen töötanud kogu aeg nõustajate meeskonnas; seega on väga raske rääkida ainult iseenda nimel – paremate nõustamistulemuste saamiseks oleme teinud pidevat koostööd.

 • KÜMME ESIMEST SAMMU

  Käesoleva aasta alguses otsustati karjäärinõustamise teenus tuua kutseõppekeskuse alluvusest üle maavalitsuse juurde eesmärgiga hiljem arendada välja maakonna õppenõustamiskeskus. Alustasin karjäärinõustaja ametikohal 2008. aasta kevadel – uus maja, uued ruumid; seisin silmitsi tühja toa ja lünkliku infoga. Esimesed teadmised karjäärinõustamisest hankisin SA Innove kodulehelt. Nii see algas.

 • KÜMME MÕTET TÖÖ JA NÕUSTAMISE OMAVAHELISTEST SEOSTEST

  Kakssada aastat tagasi pidasid tööga hõivatud end välja valituteks. Ka tänapäeval on tihti märksa parem olla täielikult tööle pühendunud. Kas vanade katoliiklike mõtteviiside kordamine tänapäeva maailmas on õigustatud?

 • KÜMME NÕUET NÕUSTAJALE

  Ole kannalik, kuni ma otsustan, kas ma võin Sind usaldada. Pöördu minu poole siiralt ja hoolitseva tähelepanuga.

  Lase mul jutustada oma lugu – kogu mu lugu minu enda sõnadega.