• Head lugejad!


  Astume rõõmsal ja reipal sammul vastu uuele, päevade arvult veel väga noorele 2009. aastale.

  Öeldakse, et inimene on täpselt nii noor kui noorena ta ennast tunneb. Siiski, üks võimalus nooruslikkust defineerida on teha seda ea kaudu. Eesti seaduste kohaselt peetakse nooreks 7 –26aastast ja Euroopas 13 – 30aastast inimest.

 • Karjäärituulel on uus elektrooniline kodu

  Seoses SA Innove kodulehekülje muutumisega ja Rajaleidja Suunaja alajaotuse valmimisega sai Karjäärituul endale uue elektroonilise kodu. Karjäärituul on leitav Rajaleidjas Suunaja alajaotuse alt vasakul poolel punasel ribal oleva Karjäärituule lingi alt. Samuti võib kasutada lühiaadressi www.rajaleidja.ee/karjaarituul.

 • Kutsemeistrivõistlused 2009. aasta esimesel poolel

  Kutsemeistrivõistlustel võtavad omavahel mõõtu kutseharidust omandavad noored nii teoreetilises kui praktilises töös. Pealtvaatajatele pakuvad kutsevõistlused huvitavat vaatepilti ning annavad hea võimaluse tutvuda kutsealaga lähemalt.

 • Euroopa vabatahtlik karjääriteenuste valdkonnas – on see võimalik?

  Euroopa vabatahtlik teenistus (EVS – European Voluntary Service) on noore (18 – 30eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist väljaspool oma elukoha riiki kuni 12kuulise perioodi jooksul just temale huvipakkuval alal. EVSi eesmärgiks on arendada noorte seas sallivust ja solidaarsust kasutades selleks mitteformaalse õppimise põhimõtteid ja tavasid.

 • Itaallase kolm vabatahtlikku kuud Hiiumaal

  Ettevalmistused. Aasta tagasi oli HUPSi töökeskkond kolm kuud mitmekeelne. Meie kollektiivi täiendas Maria Luigia Silvestri – vabatahtlik Itaaliast. Lugu sai alguse HUPSi avamispäevadel, kui Hannes Sildnik ja Alo Raieste tutvustasid Hiiumaa noortele Eurodeski võimalusi. Hannes andiski mõtte vabatahtlikust välismaalasest. Augustis algas meil kirjavahetus noore itaalia naise Mariaga. Selgus, et lubatud noorsootöötaja on biomeditsiini insener (!).

 • EVS vabatahtlik Tallinna noorte infokeskuses

  2007. aastal tuli Tallinna noorte infokeskuse (TANinfo) töötajatel mõte võtta oma keskusesse välisriigist vabatahtlik, et tuua infokeskusesse uusi ideid, energiat ja töömeetodeid, rikastada organisatsiooni töökultuuri ning luua tingimused kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja õppimise soodustamiseks.

 • Kirjandivõistlus 2008

  „Tulevik ei ole loterii“, „Kuidas töö toetab minu elu?“ on vaid mõni teema paarikümnest, mis ajendasid noori taas arutlema oma tuleviku ja töö üle kirjandivõistlusel „Tulevik ja karjäär“.

 • Esimesed sammud tööturul

  Kes meist ei mäletaks oma esimest töökohta? See jääb ilmselt sama kauaks meelde nagu esimene armastuski. Kõigepealt haarab noort teadmatus ja hirm selle ees, millega pole kunagi varem kokku puutunud. Otsides tööd mõtled ju kõigepealt – mida ma teha oskan? Samuti piinavad küsimused: kuhu kandideerida, kuidas kandideerida, mis dokumente saata, mis saab, kui mind vestlusele kutsutakse?

 • Milline oli Sinu möödunud aasta kõige suurem tööalane õnnestumine?

   Üks küsimus: Milline oli Sinu möödunud aasta kõige suurem tööalane õnnestumine?
  Vastavad Epp Adler, Helen Uustalu, Riin Pallon, Silja Lilles-Sula ja Kristel Habicht.

 • Võti Tulevikku 2009 – sõbrad, tegutsemisrõõm ja unetud ööd

  Käes on taas esmaspäev ja kell hakkab 19.00 saama. Võtme tiimi iganädalane koosolek on algamas. Võtame kokku eelmisel nädalal tehtu, arutleme nii igikestvatel kui uutel teemadel ning paneme paika tegevusplaani eelseisvaks nädalaks. Igaühel meist on rääkida midagi uut, alustades stendide hindadest kuni firmakohtumistel käinud BESTikate emotsioonideni. Laseme mõtetel vabalt lennata, sest kõik ideed on teretulnud.

 • Teistmoodi karjäärivalikute kujunemine

  2003. aasta alguses kogunes ligi 3000 Eesti noort Saku Suurhalli, et saada osa suurest kultuuride laadast Things Can Be Different. Samal ajal Eestis toimunud AIESECi rahvusvahelise konverentsi raames tutvustasid ligi 100 riigi noored oma rahvuskultuuri. Üritusega näidati noortele, et maailm on äärmiselt mitmekesine ning asjad võivad tihti käia hoopis teisiti kui meie harjunud oleme. Iseenda ja Eesti arengu huvides me lihtsalt peame ümbritsevale avatud olema ning õppima.

 • Suured ideed noorte algatusel

  Suured Ideed Noorte Algatusel, lühidalt SINA, sündis 2007. aasta kevadel äratundmisest, et Eesti noortele on hädasti vaja pakkuda inspireerivat õpikeskkonda, mis annaks väljundi nende sotsiaalsele tundlikkusele ning julgustaks oma ideid teostama. SINA pakub koolinoortele alternatiivset õpielamust – võimalust proovida sotsiaalset ettevõtlust oma algatuse loomise ning juhtimise kaudu.

 • Teavitamis- ja nõustamiskeskused aastal 2008

  2008. aastal käivitus uus programm „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”. Programmis nähakse ette karjääriteenuste süsteemi laiendamist ja kvaliteedi tõstmist. Saamaks ülevaadet praegu tegutsevatest maakondlikest teavitamis- ja nõustamiskeskustest, viis Karjäärinõustamise Teabekeskus läbi ankeetküsitluse.

 • Milliseid vigu teevad täiskasvanud noortega suheldes?

  “Emale ja isale ei räägita sama, mis sõpradele, sest vanemad ütlevad ainult: „Ah soo!” (9aastane Kasper)

 • Muljed Fedora 2008 suveülikoolist

  FEDORA on Euroopa kõrgkoolides töötavaid nõustajaid ühendav assotsiatsioon (asutati 1988.a.), mis korraldab igal aastal suveülikooli, konverentsi või kongressi oma liikmetele ja teistele kõrgkoolide nõustajatele Euroopas.