• HEA LUGEJA!

 • Noorsootöö seaduse 5. aastapäevast

 • Karjäärinõustajad TALVEKOOLIS

 • Seminar "Koostöö toetab arengut"

 • Arenguvestlus kui uus koostöövorm

  Merike Mändla
  Alus- ja põhihariduse talituse peaekspert
  Haridus- ja Teadusministeerium

  Viimasel ajal on palju poleemikat tekitanud kavandatav põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, millega soovitakse kohustuslikuks muuta iga-aastased õpilasega läbiviidavad arenguvestlused.

 • Tööle Euroopasse

  Alice Lugna
  Välissuhete ja personaliosakonna juhataja
  Eesti Tööturuamet

  Eesti liitumisel Euroopa Liiduga (EL) avarduvad kindlasti Eesti Vabariigi kodanike võimalused töö leidmiseks. ELi liikmesriikide ja lisaks Euroopa Vabamajanduspiirkonna riikide (Norra, Island, Liechtenstein) vahel kehtib töötajate vaba liikumise põhimõte ning piiriülest töövahendust toetab EURES (Euroopa Töövahendussüsteem) võrgustik.

 • Kvalifikatsioonide tunnustamine Euroopas

  Liia Tüür
  ENIC/NARIC assistent
  Sihtasutus Archimedes

   

  Euroopa haridusruum on sajandite jooksul välja kujunenud väga erinevate mudelite ja mõtteviiside (näiteks Humboldti, Anglo-Ameerika või Napoleoni mudelid) põhjal.

 • Täiskasvanute nõustamine

  Epp Veski
  AGETT projektijuht
  Tallinna Pedagoogikaülikool

  Viimaste aastatega on ühest küljest kasvanud nõustamisteenuste tähtsus, teisalt on aga oluliselt muutunud ka nende sisu. EL liitumine ja sellega kaasnevad muudatused (sh tööjõu vaba liikumine jne) on tekitanud olukorra, kus nõustamise käigus on üha enam vaja arvestada ka erinevate kultuuriliste, juriidiliste, ja sotsiaalsete ja muude aspektidega.

 • Tööle läheb inimene