• Head lugejad!


  Kevad on käes ning paljud koolilõpetajad seisavad silmitsi küsimusega - mida oma eluga edasi teha? Kas minna gümnaasiumisse, kutsekooli või tööle? Gümnaasium näib hea ja turvaline valik; kutsekooli minek eeldab konkreetset erialavalikut.

 • Karjääriteenuste koostöökogu esimene ametlik kohtumine

  12. märtsil 2009. a, täpselt aasta pärast Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi allkirjastatud koostöölepet, toimus esimene ametlik Karjääriteenuste koostöökogu* kohtumine. Kohtumise peateemad olid valdkondlike mõistete ühtlustamine ja avalikkuse teavitamine karjääriteenuste võimalustest.

 • Uued trükised - karjääriteenuste arengud Euroopas

  Paljud Euroopa riigid püüavad nõustamissüsteemi arendamisel parandada koordinatsiooni ja nõustamispoliitika sidusust. Euroopa Komisjon ja valitsused tunnustavad elukestvat õpet tööalase konkurentsivõime põhifaktorina.

 • Ajaloolised sammud karjääriteenuste arengu toetuseks

  2008. aasta lõpus astus Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu ajaloolise sammu – kinnitati uus karjääriteenuste valdkonna arenguid suunav resolutsioon „Elukestva nõustamise* parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse”.

 • Kutsehariduse populariseerimise programm - kellele ja milleks?

  Kutseõppeasutused ei ole üksnes rauakoolid; kutsekoolides õpetatakse ka raamatupidamist, laomajandust, väikeettevõtlust, infotehnoloogiat, maastikuarhitektuuri ja kunsti. Koolitatakse spetsialiste, kelle teenuseid me igapäevaselt tarbime ja ilma milleta kuidagi läbi ei saa.

 • Kas kutseharidus on popp?

  SA Innove tellimusel korraldas turu-uuringufirma Saar Poll OÜ 2008. aasta sügisel Eesti elanikkonna seas uuringu Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine. Küsitleti kolme sihtgruppi: elanikkond vanuses 15 – 50 eluaastat, põhikooli lõpuklasside õpilased ja abituriendid.

 • Valminud on teatmik Abiks otsustajale!

  Trükisoe teatmik „Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2009/2010” on väärtuslik kaaslane igale noorele, kel elukutsevalik ees seisab, olgu tegemist põhikoolilõpetaja või abituriendiga.

 • Kuidas sünnivad noored meistrid?

  Kutsemeistrivõistlus on kutseoskuste näitamiseks korraldatav võistlus, kus osalevad ühe või mitme eriala kutseõppurid. Noortele kutseõppuritele on see motiveeriv ettevõtmine, kus saab oma oskusi ja teadmisi proovile panna ning võrrelda enda taset teiste samal alal õppivate noortega.

 • Mesinikutöö juurde kutsus magus maitse

  Äsjavalminud teatmikus „Abiks otsustajale” on põnevaid lugusid inimestest, kes õppinud ametit kutsekoolis. Järgnevalt tutvustab mesinik Jaanus Tull oma elukutsevalikut ja karjääriteed.

 • Teavitamis- ja nõustamiskeskuse ning kutseõppeasutuste koostöö

  Läänemaa laste ja noorte nõustamiskeskuse nõustaja Tiina Kütiga vestleb Karjääriteenuste Arenduskeskuse koordinaator Kati Raudsaar.

 • Miks on hea valida edasiõppimiseks kutseõppeasutus?

  Pea igal inimesel tuleb elus seista valikute ees – kus jätkata oma õpinguid. Olgu ta põhikoolilõpetaja, kes kaalub ametikooli ja gümnaasiumi vahel, või täiskasvanu, kes soovib oma teadmisi ja oskusi täiendada, et seeläbi paremaid töövõimalusi leida.

 • Innovatsiooniaasta

  Innovatsiooniaasta on uute ideede, loova mõtlemise ja teisiti tegutsemise aasta. Kui vanamoodi tegemisest arenguks ei piisa, tuleb teha uutmoodi – targalt ja innovaatiliselt.

 • Mida innovaatilist on teie koolis viimase aasta jooksul toimunud?

  Küsimusele vastavad seitse Eesti kutsekooli esindajat.