• Head lugejad!  20. – 24. aprillini toimus Eestis rahvusvaheline karjäärispetsialistide lähetusprojekt Academia teemal Tööturuinfo Eestis. Õppevisiidi raames külastasid Eestit karjääriteenuste valdkonna praktikud Hispaaniast, Inglismaalt, Luksemburgist, Prantsusmaalt ja Taanist; lisaks oli sel aastal esmakordselt osalejate seas ka karjäärispetsialist Eestist.

 • Uus trükis

  Rahvusvaheline karjäärinõustamise käsiraamat  International Handbook of Career Guidance.

 • Karjääriteenuste koostöökogu

  Karjääriteenuste koostöökogu liikmed arutlesid karjääriõppe kvaliteedi ja karjääriinfo loomise ja vahendamise teemadel.

 • Tööturustatistika Statistikaameti tööjõu-uuringust

  Statistikaameti (ES) põhiülesanne on pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.

 • Praktika ja töö välismaal

  Tänapäeval on noortel meeldivalt palju valikuvõimalusi, millest üks on töötamine või praktika mõnes põnevas ja kauges välisriigis. Haridusasutuse kaudu on sõita märksa kindlam, sest see tagab turvalisuse nii tudengile kui ka vastuvõtvale organisatsioonile ning annab lisaväärtust erialase hariduse omandamisele.

 • Karjäärituule tagasiside

  Eelmise aasta lõpukuudel pöördusime lugejate poole, et küsida tagasisidet 2007. ja 2008. aastal ilmunud Karjäärituulte kohta.

 • Ametimeeste aardejaht

  Käesoleva aasta aprillikuu jooksul võis Eestimaal leida hulganisti jahihuvilisi, kes erinevaid ameteid oma fotokaamera ja pliiatsiga taga ajasid – toimus foto- ja jutuvõistlus „Ametimeeste aardejaht“.

 • Kuidas mõjutab uus töölepinguseadus noori?

  1.juulil 2009. a jõustub uus töölepinguseadus, mis puudutab kogu tööealist elanikkonda Eestis. Töölepingu seaduse eesmärk on tagada alla 18-aastasele noorele töölepingu sõlmimisel piisav kaitse. Noored vajavad seda eelkõige täiskasvanud töötajast erinevate teadmiste, kogemuste, võimete, vaimse ja füüsilise tervise ning koolikohustuse tõttu.

 • Tere, otsin tööd!

  Noored pöörduvad suviti teavitamis- ja nõustamiskeskustesse oma tööotsimise murega. Mida teha, et noorele oleks anda konkreetne info või kuidas vastata päringule? Altpoolt leiate kümme soovitust karjääriinfospetsialistile, mida teha oma keskuses noorte tööotsimise soovide täitmiseks.

 • Tööklubi noortele

  Eesti Töötukassa poolt koordineeritava tööhõiveprogrammi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2009” eesmärk on tööotsijatele suuremate võimaluste pakkumine. Programmi raames piloteeritakse ka mitmeid uusi meetmeid; üks täiendavatest teenustest on tööklubi, mida hetkel pakutakse noortele vanuses 15–24 aastat. Tööklubi tulemusena peaksid noored olema teadlikud tööturul valitsevast olukorrast ning oskama seal orienteeruda.

 • Õpilasfirma (ÕF) ja ettevõtlusõppe mõju noore valmisolekule tööturule sisenemiseks

  Valga maavalitsuse karjääriinfo spetsialisti Mart Jallaiga vestleb Karjääriteenuste Arenduskeskuse koordinaator Kati Raudsaar.

 • Üks küsimus

  Sinu parim praktika tööturuinfo vahendamisel noortele?