• Sissejuhatus


  Kaunis sügis on käes ja Karjäärituul on sama kirev kui sügisene puuleht.

 • Karjääriteenuste koostöökogu

  29. septembril toimus neljas koostöökogu kohtumine. Sel korral keskenduti teemale karjääriteenused täiskasvanutele.

 • Karjäärispetsialistide suvekool

  24. - 26. augustil toimus traditsiooniline karjäärispetsialistide suvekool, sel korral juba kaheksandat korda.

 • Karjääriteenused infotehnoloogia ajastul

   16.-17. septembril 2009. a toimus Riias 6. üle-euroopaline e-nõustamise teemaline konverents. Konverents koosnes kolmest osast: ettekanded, praktilisemad töötoad ning Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku (ELGPN - European Lifelong Guidance Policy Network) koosolek.

 • Metoodline materjal keskustele

  Programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames on väljatöötamisel grupinõustamise metoodiline juhendmaterjal noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajatele, et ühtlustada nõustamistaset keskustes, olla abiks algajale karjäärinõustajale ja kokku leppida ühistes terminites.

 • Soomlased ja eestlased vahetasid kogemusi

  Kümme Eesti ja kaksteist Soome karjäärispetsialisti osalesid koolitusprojektis Innovative guidance methods to support mobility, mille korraldamises osalesid Soome ja Eesti Euroguidance, Eures, Soome Tööturuamet ja Eesti Töötukassa.

 • Noorsootöötaja vs karjäärinõustaja

  Selleks, et ma oleks sihiteadlik ja edukas töös noortega pean ette kujutama, mis on õnnelikkus, tervis, haridus, väärikus, kultuur, elukeskkond, usk, sõltuvus, iseseisvus, avatus, armastus jne.

 • Koostöö ja kvaliteet karjääriteenuste osutamisel

  Rahvusvahelise karjääriteenuste assotsiatsiooni IAEVG aastakonverentsil oli tähelepanu keskmes karjääriteenuste süsteem tervikuna.

 • Iga inimene vajab karjääriõpet, aga eriti noor/laps/õpilane

  Veidi üle aasta tagasi leidis Tallinnas Lillepaviljonis aset sündmus, mis võttis kokku kolmeaastase projekti tegevused.

 • Üks küsimus: parim praktika gruppidega töötamisel

  Tehnikaülikoolis töötades olen näinud, et tudengitel tekivad sarnased küsimused ja probleemid enam vähem samal ajal. Nende ennetamiseks pakub TTÜ karjääriteenistus võimalust osaleda karjääriseminarides; teemad kuulutatakse eelnevalt välja ning toimub eelregistreerimine. Seminarides osaledes saavad tudengid võimaluse üksteise kogemusest õppida ja üksteisele toeks olla.