• Head lugejad!

  2009. aasta on seadnud end lõpusirgele – käes on aasta viimane kuu. Loodan, et käesolev aasta  on olnud täis huvitavaid tegemisi, avastamisrõõmu ja lustakaid hetki.

 • Teeviidal oli avatud Karjäärikohvik

  3.-5. detsember toimunud noorte infomessil Teeviit ei olnud võimalik märkamata jätta värvilist messiboksi, mida kaunistasid oranžid postid, punased moodulid ning valge puri. Tegemist oli maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja Rajaleidja ühise messiboksiga Karjäärikohvik.

 • Juhtnöörid kodulehe arendamiseks

  2009. aasta kevadel alustas karjääriteenuste arendustegevusega kodulehe töörühm, kuhu kuuluvad Tartumaa, Valgamaa, Hiiu- ja Saaremaa karjäärispetsialistid. Ühiste arutelude käigus töötati välja juhtnöörid karjääriteenuseid pakkuva keskuse kodulehe arendamiseks.

 • Karjääriteenuste koostöökogu

   

  8.-9. detsembril 2009. a toimus viies Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Kohtumise peateemad olid karjääriteenuste jätkusuutlikkuse tagamine teavitamis- ja nõustamiskeskustes, karjääriõppe jätkusuutlikkuse tagamine, avalikkuse teavitamine karjääriteenustest ja koostöökogu tööplaan aastal 2010.

 • Nõustamisguru Eestis koolitamas

   

  ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse korraldusel toimus selle aasta mais ning novembris täienduskoolitus karjäärinõustajatele „ Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises“.

 • Karjäärispetsialist – õpirändaja abiline

  Õpiränne on viimase paarikümne aasta jooksul muutunud aina populaarsemaks ning võimaluste hulk üha kasvab. Välismaale suundumise põhjus ning õpieesmärgid on igaühel erinevad. Sageli soovitakse lisaks keeleõppele ning erinevate kultuuride tundmaõppimisele ka nt ametioskusi lihvida või lihtsalt iseennast arendada ning uue nurga alt tundma õppida.

 • Kuidas karjäärinõustajad saavad kasutada Europassi dokumente?

  Europassi eesmärk on soodustada kodanike liikuvust Euroopas. Europassi Keskus Eestis julgustab kasutama kõiki võimalusi, et muuta oma oskused, teadmised ja kogemused arusaadavaks Europassi dokumentidega.

 • Kui kool jäi pooleli

  Paljudel noortel jääb poolikuks juba üldhariduse saamine. Karjäärispetsialistidena ei saa me seda olukorda täielikult muuta ning õpingud katkestanutega tegeleme üsna tihti. Statistikaameti andmetel jättis eelmisel aastal 7. klassi pooleli 69 õpilast, 8. klassi 177 õpilast ning 9.klass jäi lõpetamata 299 õpilasel. Kuigi need arvud on võrreldes eelnevate aastatega veidi vähenenud, on need siiski märgatavad. Põhjuseid kooli pooleli jätmiseks on igasuguseid. Tuginedes enda töökogemusele Keila Noortekeskuses, toon välja levinuimad põhjused õpingute katkestamisel.

 • Erineva haridustasemega noorte võimalused tööturul

  Viimastel aastatel on pidevalt välja toodud nii poliitikute kui tööandjate poolt, et Eesti haridussüsteem (nii hariduse tase kui erialad) ei vasta tööturu nõudmistele. Eriti karmi kriitika osaliseks on saanud kõrghariduse laienemine – räägitakse kõrgharidusega noorte „ületootmisest” ja kõrghariduse allakäigust.

 • Töövihik „Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?“

  Selle aasta suvel ilmus trükist Eesti Töötukassa poolt väljaantuna uus töövihik „Abiks valikutel. Õppima? Tööle? Ettevõtjaks?“ *. Karjäärinõustamise töövihik on välja antud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009“ toel.

 • Psüühilise erivajadusega inimeste töövõime ja töövalmiduse taastamine

  „Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt” [*] teostub koostöös Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusega.

 • Konstruktivistlik karjäärinõustamine

  Match making versus meaning making
  Mark Savickas rõhutab oma artiklis „Helping people choose jobs: a history of the guidance profession“ , et praegusel ajal peaksid karjääriteenuste pakkujad hoolega oma ambitsioonid läbi mõtlema – kas suudetakse pakkuda muutunud majanduskeskkonna ja tööturu väljakutsetele vastavat nõustamist.

 • Lahenduskeskse lähenemisviisi kasutamine karjäärinõustamisel

  Judi Miller kirjeldab raamatus Career Counselling. Constructivist Approaches (2006) lahenduskeskse nõustamise põhiprintsiipe ja toob praktilisi näiteid selle rakendamisest karjäärinõustamises.