• Head lugejad!


  Teie eest 2010. a esimene Karjäärituul. Ilmselt tajute, et leht on küll harjumuspäraselt justkui seesama, aga üks oluline detail selle juures on muutunud – välimus. 2009. a lugejatelt saadud tagasisidest tulenevalt otsustasime ajalehele läbi viia uuenduskuuri. Kevadele kohaselt on leht saanud endale särtsakama välimuse!

 • Rahvusvaheline kongress Karjääriteenused kiiresti muutuvas maailmas

  Rahvusvaheline kongress Karjääriteenused kiiresti muutuvas maailmas, Praha, 3.-5. november 2010

 • Cedefop* uuris kuidas vähendada koolist väljalangevust

  Ülemaailmse majanduskriisi olukorras on suurt tähelepanu pööratud karjääriteenuste parendamiseks riskirühma kuuluvate noorte seas ja seda sotsiaalse kaasatusega, aktiivse osalemisega elukestvas õppes ning sujuva lõimumisega tööellu.

 • Head karjääriteenuste valdkonna spetsialistid!

  Karjääriteenuste Arenduskeskusel on rõõm teada anda, et meie traditsiooniline SUVEKOOL toimub sel aastal 14.- 16. juunil Kloogaranna Noortelaagris

 • Karjääriteenuste koostöökogu tegemised aastal 2010

  Veidi rohkem kui aasta tagasi toimus esimene ametlik Karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Tänaseks on koostöökogul töökas aasta selja taga ning sammud on seatud 2010. a tegevuste elluviimise suunas – kinnitatud on aastane tegevuskava ja töökord.

 • Esmakordselt tunnustatakse karjäärispetsialiste

  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutas 24.märtsil välja konkursi „Aasta karjäärispetsialist“. Aasta karjäärispetsialisti valimise eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele karjäärispetsialiste, kes on 2009 aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud karjäärivaldkonnas ning nende töö on olnud märkimis¬väärne ja oluline karjääriteenuste edendamisele. Tunnustatakse karjäärikoordinaatoreid, karjääriinfo spetsialiste ja karjäärinõustajaid.

 • Karjääriteenuste pakkumine ja arendustegevused 2009. aastal teavitamis- ja nõustamiskeskustes SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus

  Alates 2008. a viib SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus (KTK) ellu ESFi toetatud programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine tegevusi. Programmi põhisuunad on karjääriteenuste metoodika arendamine, karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi arendamine, koolituste pakkumine karjäärispetsialistidele, karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine, karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine ning karjääriteenuste pakkumine.

 • Karjäärikonverents VÄÄRT NÕU

  24. märtsil 2010. a toimus haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele Õpetajate Majas karjäärikonverents VÄÄRT NÕU. Ühiskondlikud muutused toovad kaasa olukorra, kus inimesed peavad oma haridus- ja tööalaseid valikuid ümber hindama ja olulisi otsuseid tegema. Üheks võimaluseks inimeste toetamisel on karjääriteenuste osutamine ja arendamine koostöös mitmete asutustega.

 • Head näited omavalitsuse/maavalitsuse tasandil karjääriteenuste arendamisel

  Hiiumaa omavalitsuste koostööst HUPSi loomisel rääkis endine Kärdla linnapea, tänane Riigikogu liige Ene Kaups.

 • Avatud mikrofon karjäärikonverentsil

  Ande Magus SA Innove karjääriteenuste arenduskeskusest palusid konverentsikülalistel jagada oma ootusi ja muljeid karjäärikonverentsi kohta ning teenustest ja nende arengutest laiemalt.

 • Karjääriõppe vajadusest ja iseloomust Eesti koolides

  Riigi ja selle rahva võimekust ressurssidega ökonoomselt ringi käia kajastab kõige laiemas mõttes see, kuivõrd teadlikud ja samas vabad on noored oma valikutes.

 • Grupinõustamine. Teooria ja praktika.

  2010. aasta alguses sai kaante vahele metoodiline töövahend Grupinõustamine. Teooria ja praktika. See raamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.

 • Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat

  2009.a. lõpus nägi trükivalgust metoodiline töövahend karjäärinõustajatele Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat. Raamat on välja antud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmist Karjääriteenuste süsteemi arendamine, trükkimist toetas Eesti Töötukassa programmi Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2009 vahenditest. Programmid on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist. Raamatu koostajad on Piret Jamnes ja Mare Väli.

 • Head lugemist karjääriteenuste arenduskeskuse raamatukogust

  SA-s Innove tegutseb raamatukogu, mis on jagatud kahte osasse. Kutsehariduse seirekeskuse raamatukogust leiab teavikuid kutsehariduse, tööturu ja elukestva õppe teemadel. Karjääriteenuste arenduskeskuse raamatukogus on üle tuhande raamatu, brošüüri ja väljaande karjääriteenuste, hariduse ning psühholoogia valdkonnast.