• Head lugejad!

  Karjääriteenuste kvaliteet sõltub olulisel määral teenuse osutajate kompetentsusest. Karjääriteenuste arenduskeskus pakub oma sihtgrupile mitmeid koolitusi nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga korraldati alustavatele spetsialistidele täienduskoolitus Karjääriteenuste põhialused, mis jätkub karjäärikoordinaatorite, karjääriinfo spetsialistide ja karjäärinõustajate baaskoolitustega.

 • Karjääriteenuste arenduskeskuse (KTK) koolituskalender 2010 II poolaasta

  • Karjäärikoordinaatorite baaskoolitus: 25.–26.märts, 3.mai, 18.–19.august, 17.september
 • 62 karjäärispetsialisti lõpetasid koolituse „Karjääriteenuste põhialused“

  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse korraldusel toimus ajavahemikul 29.aprill 2009 – 17.veebruar 2010 karjäärispetsialistide täienduskoolitus „Karjääriteenuste põhialused“. Koolitus toimus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames. Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise õppekava alusel tehtud täienduskoolituse eesmärk oli karjäärispetsialistide karjääriteenuste osutamiseks vajaliku kompetentsi tõstmine.

 • Karjäärispetsialistide baaskoolitusest korraldajate silme läbi

  Head meelt tegi kursuslaste poolt antud positiivne üldhinnang. Kõige kõrgemalt hindasid läbitud koolitust karjäärikoordinaatorid. Käsitletud teemadest pakkusid kõige rohkem huvi majanduse ja tööturuga seotud, põhjendusena toodi järgmist: valdkonnast kõige vähem teadmisi, otsene seos tööga, huvitav ja silmaringi laiendav, huvitavad lektorid. Otsese kasuna iseendale kui karjäärispetsialistile nimetati enim uusi teadmisi, vajalikku infot ja silmaringi avardumist. Korduvalt nimetati ka personaalse koolitusvajaduse selgumist.

 • Uued tuuled karjäärinõustamises

  Koolitusel „Karjääriteenuste põhialused“ kirjutasin lõputöö teemal „Nõustamine kui meditatiivne ja filosoofiline protsess“. Töös toetusin põhiliselt Norman Amundsoni ja Finn Thorbjørn Hanseni artiklile „Residing in Silence and Wonder: Career Counseling from the Perspective of „Being.““ See on uus vaatenurk karjäärinõustamisele, mida autorid nimetavad lausa „Kopernikuse pöördeks“.

 • Mängulised meetodid karjäärinõustamises

  Karjääriplaneerimist ei vaadelda enam vaid kui elukutse valikut ja edenemist ametialasel karjääriredelil; pigem räägitakse üha enam elu planeerimisest – oma loo loomisest, milles jutustaja konstrueerib jutustamise käigus ka iseennast.

 • Karjääriteenuste valdkonna terminid *

  2010. a jaanuaris tehti SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse partnerite seas karjääriteenuste valdkonna terminite küsitlus.

 • Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine

  Käesoleva aasta kevadel jõudis karjäärinõustajate lugemislauale kauaoodatud teos – Kanada nõustamispsühholoogia professori N. E. Amundsoni raamat „Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine.“

 • Karjääriteenuste koostöökogu liikmed arutasid noorte töötuse teemadel.

  18. mail 2010. a toimus karjääriteenuste koostöökogu kohtumine. Kohtumise peateema oli noorte töötus – selle ennetamiseks ja olemasoleva olukorra leevendamiseks vajalikud tegevused.

 • Parem sidusus haridus- ja töömaailma vahel aitab kriisist välja tulla

  Majanduskriis on tugevalt mõjutanud tööturgu ja majandust üle kogu maailma. Vaatamata märkidele, et maailmamajandus on kriisist toibumas, on siiski tõenäoline, et tasapisi taastudes jõuab tööhõive Euroopas kriisieelsele tasemele alles 10 aasta pärast.

 • Käies ja kogedes Põhja-Iirimaal

  Käesoleva aasta aprillikuu viimase nädala veetsin Põhja-Iirimaal, Belfastis, kus osalesin Academia õppevisiidil. Visiidil osales kaheksa inimest neljast eri riigist – Eestist, Norrast, Prantsusmaalt ja Soomest.

 • Õpirände varalaegas 2010

  Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Trükise eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises.