• Testide koht ja vajalikkus karjääriotsuste toetamisel

  Tänasel päeval on karjäärinõustamise eesmärk õpetada inimestele iseseisvate karjääriotsuste tegemist ning neid toetada otsuste tegemise juures. Põhirõhk ei ole enam ideaalselt sobiva töö leidmisel, vaid töö mõtestatud sobitamisel oma elu konteksti.

 • Kirjutiste võistlus noortele "Minu elu kutse"

  Oktoobrikuus oli taaskord kõigil noortel võimalus oma tulevikumõtteid paberile panna. KTK kuulutas 11. oktoobril välja 15.-19. a noortele kirjutiste võistluse „Minu elu kutse“. Võistlustööks sobis nii essee, arutlev kirjand kui ka lühijutt, mis käsitleb noore nägemust oma tulevikuplaanidest.

 • Mida arvata psühholoogilistest testidest karjäärinõustamisel?

  Psühholoogiliste testide kasutamise osas lähevad spetsialistide arvamused lahku: ühed peavad testimist mõttetuks ajaraiskamiseks, teised leiavad, et just objektiivsed psühhomeetrilised testid annavadki testitavast tõelise pildi. Tõde, nagu ikka, asub kusagil vahepeal. Õigupoolest ei seisnegi küsimus selles, kas üldse kasutada karjäärinõustamisel psühhomeetrilisi teste, vaid pigem, et kes, millal ja kuidas neid rakendada võiks.

 • Õpilaste peal testitud!

  Noor inimene on uudishimulik – ta on täis indu saada rohkem teada teda ümbritseva ja enese kohta. Noor inimene on kärsitu – ta tahab kõike teada saada kiiresti, et kohe saadud teadmist kasutades edasi uusi asju uurida. Erinevate testide ja küsimustike täitmine sobib seega noore inimese natuurile suurepäraselt, andes kiiret infot selle kõige põnevama subjekti ehk noore enese kohta.

 • Testid nõustamise abivahendina

  Karjäärinõustamises on traditsiooniliselt kasutatud karjäärisuundumuse ja võimete teste. Muutunud karjäärinõustamise paradigma on aga lisanud palju erinevaid koostöövorme nõustatavaga ning testide osakaal nõustamises on kahanenud. Milline võiks siis olla tänane testimise vajalikkus nõustaja seisukohalt vaadatuna?

 • Psühholoogiliste testide olemusest ning kasulikkusest

  Psühholoogiliste testide kasutamisest või väärkasutamine on oluline teema, sest psühholoogilised testid mõjutavad paljude inimeste elukäiku. Teste kasutakse muuhulgas kooli- ja töökandidaatide valikul, meditsiiniliste ja juriidiliste otsuste juures.

 • Peter Plant testimisest

  Psühholoogiline testimine on paljudes riikides igapäevase karjääriarenduse ja karjäärinõustamise tavapärane osa. Testimine pakub kiireid lahendusi, ent sellel on ka varjukülg: nimelt võib suurendada see sotsiaalset tõrjutust.

 • Noorteprojektid arendavad karjäärivõimalusi

  Noorteprojektides osaledes või neid ellu viies omandatakse mitmeid pädevusi, mis aitavad laiendada noorte tulevasi karjäärivalikuid. Pädevusi omandatakse mitteformaalse õppimise käigus, mis õpetab iseseisvaks eluks ja aktiivse kodanikuna tegutsemiseks vajalikke oskusi.

 • Karjääriinfo vahendamise käsiraamat

  Karjääriinfo vahendamise käsiraamatu eesmärk on toetada karjäärispetsialiste karjääriinfo vahendamisel klientidele ning karjääriinfo vahendamise teenuse efektiivsemaks muutmisel.

 • Tagasivaade aastale 2010

  Aasta 2010 on lõpule jõudmas - vaatame teiega koos tagasi ning salvestame tähtsamad märksõnad ja arengud.