• Karjääriteenuste valdkonna uuringute perspektiivid Euroopas

  Viibisin maikuus Euroopa karjäärispetsialistide koolitajate võrgustiku NICE (The Network for Innovation in Career-Counselling/Career-Guidance in Europe) konverentsil, mis keskendus teadustöö perspektiividele kõneks olevas valdkonnas. Millised on teooria ja praktika parendamise vajadused ja kuidas nendega tegeleda? Konverents toimus ajaloolises Heidelbergi ülikoolis.

 • Tööturukonverents „Jalg ukse vahele!“

  13. aprillil 2011. a toimus Tartus noortele suunatud tööturul hakkamasaamise teemaline konverents. „Mida teha, kui ei ole töökuulutustes nõutavat töökogemust? Kuidas leida endale meelepärane töö? Millised on esimesed sammud kogemuste omandamiseks?“ – nendele ja sarnastele küsimustele otsiti päeva jooksul vastuseid.

 • Karjääriõpe uutes õppekavades

  Karjääri planeerimise temaatika käsitlemine üldhariduskoolis ei ole midagi päris uut – sellest on kavandatult või kavandamata räägitud ikka ja jälle. Parimad õpetajad on alati oma õpetatavat ainet sidunud ametite ja tööaladega, kus selle aine alased teadmised on olulised.

 • Kooli roll õpilase karjääri kujundamisel

  Tripod Grupp OÜ eestvedamisel toimus 29. aprillil konverents „Kooli roll õpilase karjääri kujundamisel”, kus arutati – kui palju ja kuidas saaks kool õpilasi nende edasise elutee kujundamisel toetada. Konverentsil kohtusid koolide, õpilaste, lapsevanemate, samuti SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

 • Nõustaja roll kompetentside hindamisel

  Aprillikuus toimus Euroopa elukestva nõustamispoliitika võrgustiku (European Lifelong Guidance Policy Network) liikmete õppereis Hollandisse. Võrgustiku esindajad 14st riigist käisid tutvumas Hollandi nõustamispraktikaga.

 • Uuendused Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasis

  Rajaleidja ametite ja kutsealade andmebaas on saanud uuendust 10 kutseala- ja 11 ametikirjeldusega, mis said ajakohastatud sisu.

 • Karjäärispetsialistide koostööst Tartumaal

  Aprilli lõpus korraldas Tartumaa Rajaleidja keskus ehk Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskus juba traditsiooniliseks saanud Tartu linna ja maakonna koolide karjäärikoordinaatorite koostööseminari. Üritus toimus viiendat korda ja tänavu võttis sellest osa 18 karjäärikoordinaatorit Tartu linna ja maakonna koolidest; neist päris mitmed on osalenud kõikidel varasematel seminaridel.

 • Karjääriteenused Eesti 2020 konkurentsivõime kavas

  Maikuus toimunud koostöökogu kohtumisel tutvustas Katrin Höövelson Riigikantseleist peamisi poliitikasuundasid hariduse ja tööturu valdkonna konkurentsivõime tõstmisel Eesti 2020 strateegias. Kava valmis kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ning stabiilsusprogrammiga. Kavale lisatakse meetmete elluviimise tegevusplaan järgmiseks neljaks aastaks. Höövelson andis koostöökogu liikmetele ülevaate karjääriteenuste valdkonna arengusuundadest strateegias.

 • Uuringud

  2011. a esimeses pooles on avaldatud mitmeid uuringutulemusi, millega tutvumine aitab noortega tegelevatel spetsialistidel paremini oma tööd teha. Selles Karjäärituules toome esile mõned uuringud, millega arenduskeskus soovitab tutvuda.