• Euroguidance’i võrgustik tähistab sünnipäeva

  Euroguidance’i koostöövõrgustik tähistab tänavu oma 20. aastapäeva. 1992. aastal loodud võrgustik tegutseb Euroopa elukestva õppe programmi raames ja hõlmab 68 keskust 34st Euroopa riigist. Võrgustiku missioon on edendada riiklikes karjääriteenuste süsteemides elukestva õppe kaudu Euroopa mõõdet. 

 • Karjääriteenuste poliitika uudiseid Euroopast

  Oktoobrikuus olid Küprosel Larnacas koos 31 Euroopa riigi haridus- ja tööhõivesektori esindajad ning Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku (ELGPN) partnerid. Põhiteemadeks olid kogu euroliidu, sh ELi eesistujariigi Küprose karjääriteenuste süsteemi areng ja võrgustiku järgmise kahe aasta tegevuskava.

 • Karjääriõpet väärtustatakse Eesti koolides järjest enam

  Karjääriõppe edendamisel on SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskusel partnerkoolide võrgustik. Neid Eesti eri piirkondades paiknevaid missioonitundega üldhariduskoole on kokku 52.

 • „Karjääriõpetuse tund – üks parimaid tunde maailmas”

  SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus pöördus oma partnerkoolide poole ning palus karjäärikoordinaatoritel jagada oma kõige põnevamat kogemust seoses karjääriõppe korraldamisega oma koolis. 

 • Koostöö piirkondliku Rajaleidja keskusega - Kiili gümnaasiumi ja Ida-Harju karjäärikohviku kogemus

  Kiili gümnaasium on juba teist perioodi Innove pilootkool karjääriteenuste süsteemi arendamise programmis. Oleme kindlaks määranud oma karjääriteemalise tegevuse, vajadused, välja töötanud tegevusplaani ja loonud karjäärimeeskonna.

 • Haridusliku erivajaduse (HEV) teema karjäärinõustamises

  Saateks SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuselt:

  2011. a kohta tehtud karjääriteenuste pakkujate tagasisideuuringus märkisid mitmed spetsialistid, et vajavad lisateavet tööks erivajadustega klientidega. Eestis on välja antud mitmeid sisukaid materjale, mis pakuvad kasulikke nõuandeid tervislikest eriseisunditest, käitumis- ja tundeeluhäiretest, vaimsetest/füüsilistest puuetest vms tingitud olukordade märkamiseks ning nendega toime tulemiseks.

 • Uus trükis: lapsevanem, kas sa tead, kuidas toetada oma lapse valikuid?

  Tänapäeval räägitakse karjäärist rohkem kui varem – valikuvõimalusi on enam ja tööturu muutlikkus nõuab pidevat kohanemist uute oludega. Lapsevanem ei pruugi teada, mida tähendab sõna „karjäär”, kas selle kavandamine on lapsevanema või kooli vastutusalas ning milliseid samme astuda. Siiski ootavad noored lastevanemate nõuandeid tulevikusammude kavandamisel – seda kinnitab 2011. aastal tehtud üleriigiline karjääriteenuste uuring.

 • Õpirändekoolitus eile ja homme

  2009. ja 2011. aastal toimusid aprillist kuni septembrini Eesti ja Soome karjäärispetsialistide ühised koolitused „Innovative guidance methods to support mobility”. Koolitus oli ingliskeelne ja kestis mõlemal korral kokku kümme päeva, millest kuus olid seminari ning neli töövarjutamise vormis. Kokku osales kahel aastal koolitusel 21 Eesti ja 17 Soome karjäärispetsialisti.

 • Tööalaste suundumuste hindamisest uue küsimustikuga TASK

  Tõenäoliselt ei leidu Eestis karjäärinõustajat, kes poleks kunagi kuulnud John Hollandist ja tema kutse-eelistuste teooriast. Küll aga võiks hea uudisena kõlada see, et Eestis on nüüdseks olemas päris oma test, mis loodud sellesama teooria alusel ning mis hindab ikka neidsamu kuut põhilist huvide rühma, pakkudes tulemuseks ka usaldusväärset võrdlust kogu Eesti noorte eelistustega.