• Tasemel nõustamiskeskus on aastatepikkuse töö vili

  Kui Tuuli Mekk kodukanti tööd otsides Valga maavalitsuse Valga noorte nõustamiskeskuse karjääriinfo spetsialisti töökuulutuse leidis, oli konkurss juba lõppenud. Ometi on Tuuli nüüdseks seal veidi üle aasta töötanud ja just see keskus valiti eelmise aasta parimaks Rajaleidja karjäärikeskuseks.

 • Karjäärispetsialistide kutse andmine

  Möödunud aasta novembris kinnitas äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu karjäärispetsialistide uued täiendatud kompetentsipõhised kutsestandardid, mis vastavad Euroopa kaheksatasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule ning lõimivad senisest paremini karjääriteenuste valdkonnas eri ametikohtadel töötavatele spetsialistidele esitatavad kompetentsusnõuded.

 • Ericssoni karjäärinõustamise programm

  Ericsson Eesti väärtustab töötajate pikaajalist sidumist ettevõttega, mistõttu töötajate karjääri juhtimine ja nende arengu planeerimine, k.a rotatsioonivõimaluste pakkumine on Ericssoni jaoks olulised teemad. Ericssoni personalijuht Ülle Matt on läbinud Fonteses karjäärinõustaja väljaõppe ning eelmise suve lõpul toimunud kohtumisel tundsid Ülle Matt ja koolitusspetsialist Grete Kaal huvi, kas Fontes oleks valmis pakkuma ka Ericssoni teistele personalitöötajatele samalaadset väljaõpet.

 • Pliiatsi maagiline võlu

  SA Innove korraldatud konkursil „Aasta karjäärispetsialist“ 2012. aasta parimaks karjääriinfo spetsialistiks valitud Kelly Kruusmann jagab lehelugejale oma parimaid meetodeid.

 • WebQuest – hea tööriist karjääriõpetuse tundides

  Valmismaterjale karjääriõpetuse tundideks on palju, ole ainult mees ja leia see õige. Ent iga klass ja õpetaja on omanäoline ning karjääriõpetus pisut teistmoodi õppeaine. Sestap ei sobi leheküljest leheküljeni õpetamine, vaid endal tuleb teha parim valik ning seda oma õpilaste vajadustega kohandada.

 • Nõustaja Reet Nigol usub lahendustesse

  Tänavu tunnustati esmakordselt Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine” (2009–2012) keskuste spetsialiste. Eripedagoogi kategoorias pärjati parimaks õppenõustamisspetsialistiks MTÜ Viljandimaa Nõustamis- ja Õpiabikeskuse Vasem-Parem juhataja Reet Nigol.

 • Uus Rajaleidja ametite andmebaas avatud

  Rajaleidja portaalis on avatud uus ametite andmebaas, mille abil saavad kõik huvilised vajalikku infot tulevikusammude kavandamiseks.

 • Karjääri- ja õppenõustamisteenuste kvaliteedikäsiraamatud – kellele ja milleks?

  SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus) on teenuste kvaliteedi tagamise teemadega süvitsi tegelenud alates 2008. aastast, mil koostati karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise standardid. Nüüdseks on kvaliteedieksperdi kaasabil valdkond jõudsalt arenenud. Pilgu kvaliteedikäsiraamatute maailma aitab heita arenduskeskuse kvaliteedipeaspetsialist Katrin Kreegimäe.

 • Uus trükis

  Career Guidance in Communities (Karjääriteenused kogukonnas)
  Autor: Rie Thomsen

 • Karjääriinfo spetsialistide baaskoolituse* avasessioon – kvaliteetse klienditöö teejuht

  1980ndatel hakkasid karjääriteenuste säästlikuma pakkumise eesmärgil mitmed autorid rääkima diferentseeritud teenuse pakkumise mudelist, mille mõte on pakkuda sobivat abi õigele inimesele, toetades teda vajalikul määral võimalikult väikeste kuludega. Tuntuim on James P. Sampsoni teemakäsitlus, mis on aluseks olnud ka Eesti karjääriteenuste süsteemi väljatöötamisel.

 • House of guidance - nõustamisteenuste maja ehitamisest Luksemburgis

  Maison de l’Orientation’i (kõiki teenuseid hõlmava keskuse) kontseptsioon on üks paljudest riikliku karjääriteenuste foorumi tulemitest.

 • Karjääriteenused innustavad üksikisikut õppima ja töötama

  Cedefopi (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) eesmärk edendada elukestva õppe valdkonda kogu laienenud Euroopa Liidus. Selle eesmärgi täitmiseks pakutakse teavet ja analüüse Euroopa Liidu kutsehariduse kohta, et seeläbi aidata nii Euroopa Komisjonil kui liikmesriikidel langetada otsuseid kutsehariduspoliitika kujundamisel. Üks Cedefopi alamtegevusvaldkondadest on karjääriteenused.