• Viis küsimust karjäärivihiku kohta

  Töövihik „Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel” järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi, st koosneb neljast suuremast alateemast: „Kes ma olen”, „Õppima”, „Tööle” ning „Planeerin ja saavutan”. Töövihik on põnev ja mänguline, see sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Teksti on materjalis vähe, eelkõige peab noor ise täitma, joonistama ja mõtlema.

 • Karjäärinõustajate Ühingu uudised

  Karjäärinõustajate ühingu koolituspäev toimub 6.detsembril 2013.a Tallinna Ülikooli ruumides. Seekordne koolitus pöörab tähelepanu tööle kandideerimisega seotud teemadele.

  Oktoobri alguses toimus teine karjäärinõustamise eetikakoodeksi töörühma koosolek.

 • Karjääriteenused 15

  Ülevaade karjääriteenuste valdkonnas toimunust alates aastast 1998.

 • Riskioludes sirguvate Eesti laste ja noorte heaolu aitab parandada välisabiprogramm

  Tänavu veebruaris allkirjastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi „Riskilapsed ja noored” leping. Programmijuht Gerttu Aaviku sõnul on see Eesti jaoks erakordne, riiklikult heaks kiidetud välistoetusega programm, mis on mõeldud laste ja kuni 26aastaste noorte heaolu parandamiseks.

 • Jobpics – mis see on?

  Jobpics on uus piltidel põhinev ametialaste huvide väljaselgitamise töövahend spetsialistidele, kes tegelevad noorte ja täiskasvanute tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu. Jobpics on alternatiivne töövahend tekstipõhistele nõustamisvormidele ja on abiks töös inimestega, kellele erinevatel põhjustel tekstipõhised huvide küsimustikud ei sobi, näiteks õpiraskustega, varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimestele.

 • Uued tuuled kutsehariduses

  Kutseharidussüsteemis võib 2013. a pidada suurte reformide aastaks. Juunis kiitis Riigikogu heaks kaua oodatud uue kutseõppeasutuse seaduse, mis muudab märkimisväärselt senist kutseharidussüsteemi korraldust. Augusti lõpus kinnitas Vabariigi Valitsus uue kutseharidusstandardi, kus on sätestatud uued nõuded kutseõppe õppekavadele. Kutseõppeasutustes on käima lükatud õppekavade reform, et võimalikult kiiresti hakata rakendama õigusaktides sätestatud uuendusi õppekavades ja õppe korralduses.

 • Rajaleidja keskuste kaudu Õnneliku Õppimise Saatkonda

  Embassy of Educationi ehk Õnneliku Õppimise Saatkonna peauksest sisse astudes leiab õhkkonna, kus väärtustatakse enesejuhtimist, loomingulisust ning elukestvat teadlikku õppimist. Õnneliku õppimise juures koostatakse õppeülesanded õpilase vajadustest lähtuvalt, õpiprotsess on mänguline ning vaba aja- ja kohapiirangutest. Sellest, mida see täpsemalt tähendab ja kuidas Rajaleidja keskuste kaudu sellest osa saab, räägib Õnneliku Õppimise Saatkonna suursaadik Ott Ojamets.

 • E-nõustamisest Taanis: karjääriplaneerimise veebiteenus, mis aitab suuremat hulka inimesi hariduseni tuua

  2011. aasta jaanuaris algatas Taani laste- ja haridusministeerium uue karjääriplaneerimise veebiteenuse e-nõustamine (eGuidance), mis on osa Taani karjääriplaneerimise portaalist www.ug.dk. Kõik Taani inimesed, kes otsivad teavet hariduse kohta, saavad erinevate kommunikatsioonikanalite kaudu (telefon, kiirsuhtlus, meil, lühisõnumside ja Facebook) igal ajal nõu ja infot kogenud nõustajatelt.