• 5–6-aastaste laste kõne test – esimene standardiseeritud kõnetest Eestis

  2013. a sügisel jõudis kasutajateni esimene originaalne, st eesti keelel baseeruv kõnetest. Test, mille autorid on TÜ eripedagoogika osakonna logopeedia õppejõud Marika Padrik ja Merit Hallap ning logopeedid Margit Aid ja Raili Mäll, on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Logopeedide Ühingu koostööprojekti raames aastatel 2006–2013.

 • Abivahend valdkondliku kommunikatsiooni loomiseks

  SA Innove eestvedamisel valminud valdkondlik kommunikatsioonistrateegia sõnastab kolmeks aastaks (2014-2016) karjääri- ja õppenõustamisspetsialistide kommunikatsiooniplatvormi ning olulisemate teavitustegevuste lähtepunktid ja fookused.

 • Õppenõustamiskeskuse logopeed aitab leida sobiva toetuse lapse kommunikatsioonioskuse arendamiseks

  Nagu kõik nõustamiskeskuse spetsialistid, nii teeb ka logopeed oma tööd lapsest kui isiksusest lähtudes ning vaatleb tema probleeme ja vajadusi terviklikult. Logopeedi poole pöördutakse loomulikult lapse kommunikatsiooniraskuste tõttu, kuid sageli märkab logopeed ka muid kaasuvaid probleeme, mis takistavad lapse arengut ja edukat toimetulekut lasteaias või koolis.

 • Psühholoogi tööst õppenõustamiskeskuses

  Õppenõustamiskeskuse psühholoogi poole pöördutakse väga erinevatel põhjustel ning pöördujaks võib olla lapse esindaja, kooli või lasteaia õpetajad, tugispetsialistid ja omavalitsuse töötajad. Iga juhtum, millega õppenõustamiskeskuse psühholoog tegeleb, on ainukordne ja vajab individuaalset lähenemist. Õppenõustamiskeskuse nõustamistöös on keskseks isikuks laps. Üritatakse välja selgitada tema parima heaolu ja turvatundega seotud vajadused.

 • Testrühm kinnitas täiskasvanutele suunatud karjäärinõustamise vajalikkust

  Lõppeva aasta märtsist septembrini oli neljas Rajaleidja keskuses võimalik erialase hariduseta töötavatel täiskasvanutel pöörduda karjäärispetsialisti poole, et saada tasuta karjääriinfot ja -nõustamist seoses oma tööalase ja isikliku elu planeerimisega.

 • Pärnu Õppenõustamiskeskus toetub pikaajalisele kogemusele

  Käesolev aasta on Pärnu õppenõustamiskeskuse (ÕNK) jaoks juubelihõnguline, sest 15. oktoobril täitus asutuse 20. tegevusaasta. Pärnu ÕNK-i ajalugu ulatub 1993. aastasse, mil linnavalitsuse alluvuses alustas tööd Pärnu lasteabikeskus. Aastate jooksu on muutunud asutuse nimi, osaliselt funktsioonid ja koosseis, kuid põhiülesanded on jäänud suuresti samaks.

 • Vaadates Tartu õppenõustamissüsteemis ette ja taha

  Viimasel kahekümnel aastal on Eesti hariduses toimunud palju muudatusi, reformid on aina alanud ja lõppenud, nii et nende kokkulugemine, tulemuste ja mõjude pealiskaudsemgi hindamine eeldaks juba üht tõsist uurimis- ja kirjatööd. Üks paljudest haridusuuendustest on õppenõustamisega tegelemine, süsteemi loomine ja selle arendamine.

 • HUPS – Hiidlane! Uuri, pinguta ja sõua!

  Hiiumaa – maa keset merd, väike, aeg voolab omasoodu, kõik tunnevad peaaegu kõiki. Külalised ütlevad ikka: „Kui hea rahulik teil siin on!” Siiski on Hiiumaa tahes või tahmata osa suurest maailmast koos kõigi selle rõõmude ja muredega …

 • Koostööseminar tõi värskeid tuuli karjäärikoordinaatorite tegemistesse

  Septembris toimus SA Innove ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” karjääriõppe arendustegevustes osalevatele üldhariduskoolidele koostööseminar, kus tehti kokkuvõtteid, vaadati otsa uutele väljakutsetele ja koolide esindajad jutustasid kogemuslugusid sellest, mis nende koolis on hästi õnnestunud.