• HEA LUGEJA

  Seekordne Karjäärituul on pühendatud eeskätt ühele teemale – õpiränne. Hoolimata uudsest nimetusest on tegemist tuntud ja just viimastel aastatel hoogustunud nähtusega – õpihimuliste inimeste liikumisega riigist riiki.

 • ÕPIRÄNDE VARALAEGAS

  Karjäärinõustamise Teabekeskus on koostöös Taani koolitusorganisatsiooni Techne juhataja prof. Sören Kristenseni ja Taani Haridusministeeriumiga eestindanud uue veebipõhise abivahendi Eesti nõustajatele.

 • ÕPIRÄNNE - PARIM VÕIMALUS ENESEARENDAMISEKS

  Kaie Kattai
  Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli projektijuht

  Õpirände statistika Kehtnas
  Aastatel 1999 – 2005 on Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist end Leonardo da Vinci programmi 11 projekti raames välismaal erialaselt arendamas käinud 63 õpilast, neist 37 neidu ja 26 noormeest ning 28 õpetajat – mehi-naisi võrdselt 14. Osad neist, eeskätt õpetajad, on osalenud mitmes erinevas projektis. Ülekaalus on olnud toitlustusvaldkonna õpilaste praktikaprojektid, kuna sinna on kõige lihtsam partnereid leida, samas on praktikal käinud ka mitu gruppi maamõõtjaid.

 • ÕPIRÄNNAKUD – MIKS JA KUIDAS?

  Aune Valk
  Tartu Ülikooli õppeosakonna juhataja,
  psühholoogiadoktor

   

  Rohkem Euroopa raha õpirändele
  Praegu käib vahetusüliõpilasena välismaal ligi 3% Eesti üliõpilastest, mis on võrreldav Euroopa keskmisega.

 • ACADEMIA numbrites

  Leonardo da Vinci programmi raames juba 13 aastat toimiva üle-euroopalise ACADEMIA võrgustiku eesmärgiks on anda karjääriteenuseid pakkuvatele spetsialistidele võimalus tutvuda nende teenuste arengutega teistes Euroopa riikides, täiendada oma erialaseid teadmisi ning aidata seeläbi kaasa karjääriteenuste kvaliteedi tõstmisele oma koduriigis. Igal aastal viibib ACADEMIA raames õppelähetustes umbes 150 spetsialisti.

 • KOOLINOORTE VÕIMALUSED ÕPIRÄNDAMISEKS

  Kadri Eensalu
  Karjäärinõustamise Teabekeskuse koordinaator
   

  Lisaks üliõpilastele kasutab ka üha suurem hulk koolinoori võimalust tutvuda eluga võõral maal läbi vahetusaasta mõnes välisriigi õppeasutuses. Põhjaliku ülevaate välismaale õppima minekuga seonduvast annab veebilehe Rajaleidja.ee Euroopa osa. Alljärgnev on põgus sissejuhatus võimalustesse, mida keskharidust omandavad noored kasutada saavad.

 • KARJÄÄRITEENUSTE MÕJU RIIGI MAJANDUS-ARENGULE

  Prof. Anthony G. Watts

  Rääkides karjääriteenuste vajalikkusest, peetakse ennekõike silmas nende positiivset mõju isiku tasandil – tuge inimese elutee kavandamisel, eneseteostuses ja rahuolu saavutamisel. Enamus nõustajaid peabki oma südameasjaks ennekõike inimest aidata, olles selle elukutse valinud missioonitundest ja soovist teistele head teha.

 • UUED TRÜKISED

  Eesti ja eestlased teiste rahvuste peeglis
  Koostanud Aune Valk ja Anu Realo

  Raamatusse on koondatud 46 lugu, mis räägivad Eestist ja eestlastest teiste rahvuste pilgu läbi. Need on põgusad sissevaated inimeste ellu, kes on lühemat või pikemat aega tahtnud või pidanud elama teises kultuuris, teise rahva seas. Lood on kirjutanud Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja teiste sotsiaalteaduste üliõpilased aastatel 2000 – 2003 ja Eesti Muusikaakadeemia magistrandid 2004. aasta talvel.