• HEA LUGEJA!

  Iga karjääriteenustele kulutatud kroon võib säästa riigile ja tema kodanikele suure hulga raha ja närve. Eesti karjäärinõustajate töö ja sellest kantud noorte otsused mõjutavad olulisel määral järgmiste aastate Eesti majanduskasvu, meie ühiskonna ilmet ja inimeste isiklikku rahulolu. Möödumas on tegus aasta, kus Euroopa Sotsiaalfondi toel läks käima väga vajalik karjääriteenuste projekt.

 • Uued kutsestandardid

 • Teabekeskuse TALVEKOOL 2006

  Teabekeskuse traditsiooniline Talvekool toimub ka 2006. aastal – seekord kahepäevase seminarina veebruarikuu esimesel täisnädalal (so 6. nädalal). Täpne kuupäev ja koht selguvad jaanuari alguses – jälgige infot Teabekeskuse kodulehel!

 • Rajaleidja Teeviidal

 • UUED TRÜKISED

  Raamat Õppida rännates põhineb taanlasest hariduseksperdi Søren Kristenseni doktoritööl ja käsitleb välislähetustes viibimisega seonduvaid õpiprotsesse. Autor püüab luua usaldusväärset teoreetilist raamistikku, et välispraktika heade kogemuste üksikjuhtumitelt liikuda edasi ühtse välispraktika pedagoogika väljatöötamiseni.

  Elektrooniline versioon asub Teabekeskuse kodulehel.
   

 • RAJALEIDJA UUEL RAJAL

  Signe Reppo
  Rajaleidja töörühma esindaja
  Tartu Ülikooli psühholoogia osakond

  Rajaleidaja on olnud hea abimees karjääriplaanide tegemisel noortele ja neid selles toetavatele õpetajatele-nõustajatele juba 2001. aastast. Selle aja jooksul on portaal pidevalt arenenud ja teinud läbi muutusi nii sisus kui vormis.

 • Kirjandivõistlus TULEVIK JA KARJÄÄR kolmas aasta

  Merike Vardja
  Kirjandivõistluse žürii liige

  Karjäärinõustamise Teabekeskuse juba kolmandat korda korraldatud kirjandivõistlusest olid osa võtma oodatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased ning 2004/2005. õa kooli lõpetanud noored. Korraldajate eesmärgiks oli suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

 • Seosed tööturu ja hariduse vahel

  Liis Kraut ja Hanna Kanep
  Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

  Tööturu ja hariduse seoste paremaks mõistmiseks viis Poliitikauuringute Keskus PRAXIS HTM-i tellimusel läbi kaks uuringut. Esimene keskendus Eesti tööjõu jagunemisele ametite ja tegevusalade lõikes, teine viimastel aastatel kõrghariduse tasemel lõpetanute ja katkestanute esmasele käekäigule tööturul.

 • KARJÄÄRITEENUSTE ARENG LÄBI PROJEKTIDE

  Meeli Murasov
  Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond

  Karjäärinõustamissüsteemi vajalikkusest hakati Eestis rääkima 1990ndate aastate lõpus. Erinevatel põhjustel on valdkonna arendamine siiani peamiselt projektipõhiselt toimunud. Aastatel 2000-2005 on algatatud ja ellu viidud hulgaliselt vastavaid projekte nii üleriiklikul kui ka kohalikul tasandil.

 • KARJÄÄRINÕUSTAMISE TEABEKESKUSE UUED SUUNDUMUSED

  Mare Lehtsalu
  ESF Karjääriteenuste projekti juht

  Viimastel aastatel on Karjäärinõustamise Teabekeskuse suundumuseks rahvusvahelisel tasandil info vahendamise kõrval järjest enam tegeleda ka karjääriteenuste siseriikliku arendamisega. Käivitatud on vastavasisuline 3aastane projekt Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis, mille rahastamist EL Struktuurifondidest toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.