• TALVEKOOL TULI MEILE KASUKS

  TTG karjäärikeskus

  7. – 8. veebruaril toimus Toila Sanatooriumis järjekordne Karjäärinõustamise Teabekeskuse poolt korraldatud Talvekool.

 • Tuutorite projekt

  Uudse ettevõtmisena on Tartus käivitunud tuutorite projekt, mille eesmärgiks on koolitada Tartu linna üldhariduskoolide 8. - 11. klasside noori karjääriteabe tuutoriteks, kes oleksid lisalüliks karjäärinõustaja, karjäärikoordinaatori ja õpilase võrgustikutöö ahelas.

 • Käivituvad kutseeksamid

 • Tartu keskusel uus nimi ja asukoht

  Alates 2006. a. algusest kannab endine Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustamine struktuurimuutusest tulenevalt nimetust Tartu Info- ja Karjäärinõustamiskeskus.

 • UUED TRÜKISED

  Tartu Info- ja Nõustamiskeskus on välja andnud õpetajale abivahendiks mõeldud brošüüri 9 küsimust ja vastust karjääriteemast, mille näidiseksemplar on saadetud ka kõigile maakondlikele info- ja nõustamiskeskustele.

 • TÄPNE INFO AITAB VÄLISMAALE ÕPPIMA MINNA

  Neli Taani kõrgkooli ootavad 11 rahvusvahelisele erialale õppima 72 Eesti tudengit. Hariduse ja Arengu Keskus (HAKES) on nende koolidega sõlminud koostöökokkulepped ning samapalju eestlasi ollakse valmis vastu võtma ka järgmistel aastatel. Ka on HAKESi töötajad Taanis kohal käinud, tutvunud pakutavate erialadega ning intervjueerinud tudengeid, õppejõude ja kooli juhtkonda. Seda kõike selleks, et noortel oleks võimalik saada kvaliteetset teavet oma tuleviku planeerimiseks.

 • NOORTE HIRMUD VÄLISMAALE ÕPPIMA MINEKU EES

  Sten Rinne, BGC Grupp

  Karjäärikonverentsid noortele
  Sinu võimalused on noortele suunatud haridus- ja karjääriteemadele keskenduv projekt, mis on edukalt toiminud kahel viimasel õppeaastal ning mille raames on korraldatud viis populaarset konverentsi ja välja antud kogumik Noore heade mõtete raamat.

 • ÜLIÕPILASTE NÕUSTAMINE IIRIMAAL

  Mirjam Lindpere, TTÜ karjääriteenistus

  20. – 25. novembril külastasid 4 Eesti suurema ülikooli karjäärinõustajad Dublinit, et õppida Iirimaa ülikoolide karjäärikeskustelt, kuidas arendada üliõpilaste nõustamist Eestis. Eesmärk oli tutvuda erinevate nõustamisteenustega: karjäärinõustamise, psühholoogilise nõustamise ja akadeemilise nõustamisega.

 • AJATEENISTUSKOHUSTUSEST KARJÄÄRIPLANEERIMISEL

  Carol Merzin, Kaitseressursside Amet

  Varasemate riigikaitse osakondade asemel töötab alates 1. augustist 2005 Kaitseressursside Amet. Ameti üks tegevusvaldkond on kutsealuste ajateenistusse kutsumise korraldamine.

 • LOOMISEL ON EESTI KARJÄÄRITEENUSTE KOOSTÖÖKOGU

  Katrin Mälksoo, Karjäärinõustamise Teabekeskus

  Erinevate osapooltevaheline tihe koostöö karjääriteenuste osutamisel ja valdkonna edasiarendamisel on oluliseks muutunud just 21. sajandi majanduse arengut soodustava teguri – elukestva õppe – valguses.

 • UUED TRÜKISED

  Ilmus noori elukutsevalikul abistav kogumik Abiks otsustajale. Kutseõppeasutused 2006. Lisaks noortele leidub selles huvitavat teavet ka õpetajatele ja koolijuhtidele. Teatmiku andis välja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove ning trükis sisaldab kõikide Eesti kutseõppeasutuste kontaktandmeid, infot neis pakutavatest erialadest, samuti ülevaadet õppelaenu saamise võimalustest, praktikavõimalustest välismaal, erivajadustega noorte kutseõppest ning uuematest suundadest kutseõppes.