• Academia 2006 ja 2007

  19. juunil 2006 toimus Teabekeskuse suvekooli raames rahvusvahelise karjäärispetsialistide lähetusprojekti Academia levitusseminar. Kümme tänavu kevadel Iirimaal, Taanis, Soomes, Rootsis ja Šotimaal käinud Eesti spetsialisti andsid ülevaate oma õppenädala ülesehitusest ning karjääriteenuste korraldusega seotud huvipakkuvatest teemadest külastatud riikides.

 • Värsked uudised Rajaleidjast

  Rajaleidja uudised vahendavad päevakajalisi teadaandeid erinevatele huvilistele – nii tööotsijatele, kooliõpilastele, üliõpilastele, nõustajatele kui lapsevanematele.

 • Karjääriteenuste poliitikakonverents Soomes

  6. – 7. novembril 2006 toimub Jyväskyläs üle-euroopaline karjääriteenuste poliitikakonverents Building the Stepping Stones. Konverentsi eesmärgiks on hinnata, kuidas on läinud 2004. a. vastu võetud Karjääriteenuste Resolutsiooni rakendamine liikmesriikides, millised on olnud sellega seotud suurimad saavutused aga ka olulisemad vajakajäämised ning väljakutsed.

 • Ametikirjeldused kättesaadavaks

  Eesti Tööturuamet ja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove alustasid ESF meetme 1.1. projekti Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine elluviimist. Projekti partneriteks on veel Kutsekoda, Sotsiaalministeerium ja Eesti Ametiühingute Keskliit.

 • KOOLITUSE "KARJÄÄRITEENUSTE PÕHIALUSED" VAHEFINIŠ

  9. juuni pealelõunal oli Tallinna Tehnikaülikooli saal täis väsinud, kuid õnnelikke nägusid – lõppes koolituse Karjääriteenuste põhialused esimene etapp.

 • Üle-Euroopaline infovõrgustik ReferNet

  ReferNet – European Network of Reference and Expertise – on kutseharidusinfo kogumise ja levitamise võrgustik, mis pakub vajalikku infot teadlastele, poliitikutele ja praktikutele, sealhulgas karjääriteenuste osutajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku kutseharidusega.

 • Rakenduskõrgkoolid sirutasid gümnasistidele abikäe

  Just praegu on paljud gümnaasiumi lõpetajad teostamas ühte elu kõige olulisemat valikut – elukutsevalikut. Möödapanek sellel olulisel ajal tähendab inimese jaoks kaotatud aastaid või sobimatut tööd, mis ei pruugi inimese tegelike andide ja isikuomadustega kokku minna. Kes tahaks teha tööd, mis talle ei meeldi? Õiged inimesed õiges kohas on terve riigi stabiilseks arenguks vajalik eeldus.

 • KARJÄÄRIÕPE KOOLIDES JA ÕPPURITE INFORMEERITUS

  Ajavahemikul november 2005 kuni mai 2006 viis TNS Emor SA Innove tellimusel läbi karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuringu. Uuring hõlmas nii teenuste kasutajaid (1200 Eesti 15-64aastast elanikku) ja teenuseosutajaid erinevatest asutustest (344 teenuseosutajat, kellest 208 olid üldhariduskoolide esindajad).