Eelmise aasta lõpukuudel pöördusime lugejate poole, et küsida tagasisidet 2007. ja 2008. aastal ilmunud Karjäärituulte kohta.

Lugejatel paluti hinnata käsitletavaid teemasid ja artiklite sisu ning kirjutada, millistel teemadel nad soovivad artikleid lugeda (sh tõlkeartiklid). Lisaks oodati tagasisidet Karjäärituule sisulistele uuendustele (temaatilised lehed, küsitlused) ja paluti kirjutada, mida nad muudaksid lehe juures oma vabal valikul.

Tagasiside küsitlusest selgus, et inimesed hindavad Karjäärituules käsitletavaid teemasid ja artiklite sisu väga kõrgelt. Huvipakkuvad teemad on karjäärinõustamine, uuringud, karjääriõppe korraldamine, karjääriteenused täiskasvanutele, edulood Eesti inimestest ning inimeste tagasiside nõustamisele ja teistele karjääriteenustele. Lisaks soovitakse lugeda nõustamissüsteemidest erinevates Euroopa riikides, uutest suundadest karjääriteenuste valdkonnas, Eestlaste edusammudest mujal maailmas, välismaistest nõustamiskogemustest (s.h tõlkeartikleid karjäärinõustamisest).

Uuendustena pakuti tegijatele välja, et sisu mitmekesistamiseks võiks uudisnuppudele ja artiklitele lisaks olla ka intervjuuvormis lugusid. Samuti pakuti välja, et ühel leheküljel võiksid olla fotod ja alltekstid kogu vabariigis toimunud karjääriteemalistest üritustest. Mainiti ka, et võiks värskendada kujundust. Üks tore lugeja kirjutas, et Karjäärituulest võiks kujuneda valdkonna ehe bränd ja seda telliksid/saaksid ka organisatsioonide selle valdkonna inimesed (personalijuhid, eelkõige karjääri ja arendamisega tegelejad), et neil oleks sealt oma tööks olulist infot saada.

Kõiki häid soovitusi ja näpunäiteid võtame 2009. a Karjäärituulte ettevalmistamisel kindlasti arvesse.
Suur tänu kõigile arvamuseavaldajatele!