Karjäärivihik Kes ma olen? Õppima. Tööle. Planeerin ja saavutan. Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel (pdf)

 

Töövihik aitab noorel mõelda iseenda ja oma võimaluste peale, teha õpinguplaane soovitud oskuste ja teadmiste omandamiseks ning valmistuda tööeluks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikatele. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta.

Vihik sobib kasutamiseks eelkõige 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Huvi korral võib alustada ka varem, põhikooli kolmanda astme jooksul. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks.
Vihiku koostasid Eha Raav, Marju Põld ja Sirli Kriisa koostöös SA Innove Karjääriteenuste keskusega. Väljaandmist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.

Trükisest on olemas ka venekeelne versioon "Помощник при составлении твоих планов на будущее"