Karjäärivihik Kes ma olen? Õppima. Tööle. Planeerin ja saavutan. Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel (pdf)

Töövihik aitab õpilastel valida elukutset ja teha õpinguplaane selle omandamiseks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikale. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta.

Tööd vihikuga alustatakse 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks. Vihikut saab noor taas kasutada 12. klassis või kutsekooli viimasel kursusel, kui ta seisab taas valiku ees. Selleks on vihikus uued harjutused.

Vihiku andis välja SA Innove Rajaleidja arenduskeskus. Karjäärivihiku koostajad olid karjäärispetsialistid Sirli Kriisa, Marju Põld, Eha Raav, Kaisa Tamkivi, Kati Raudsaar ja Mare Väli ning tagasisidet andis Eesti Õpilasesinduste Liit. Väljaandmist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Erasmus+ ja Euroguidance.