Karjäärivihik Kes ma olen? Õppima. Tööle. Planeerin ja saavutan. Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel (pdf)

Töövihik aitab õpilastel valida elukutset ja teha õpinguplaane selle omandamiseks. Vihiku ülesehitus järgib tavapärast karjääriplaneerimise protsessi ning sisaldab praktilisi harjutusi, suunavaid küsimusi eneseanalüüsiks, õppimis- ja töötamisvõimalusteks, mõtteteri ja viiteid infoallikale. Vihik on koostatud nii, et noor saaks töötada sellega iseseisvalt ilma juhendamiseta.

Tööd vihikuga alustatakse 9. klassis, kui õpilane seisab esimese suurema valiku ees. Kui õpilane on kõik harjutused teinud, siis ta saab selle põhjal kokku panna oma karjääriplaani järgmiseks perioodiks. Vihikut saab noor taas kasutada 12. klassis või kutsekooli viimasel kursusel, kui ta seisab taas valiku ees. Selleks on vihikus uued harjutused.

Vihiku koostasid Eha Raav, Marju Põld ja Sirli Kriisa koostöös SA Innove Karjääriteenuste keskusega. Väljaandmist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.

Trükisest on olemas ka venekeelne versioon "Помощник при составлении твоих планов на будущее"