• Võrgustikutöö karjääriteenuste valdkonnas

  Inimesed vajavad teatud eluetappidel koolituse või tööga seotud nõustamist. Ükski karjäärispetsialist ega organisatsioon ei suuda aga üksinda rahuldada kõiki nõustamisvajadusi. Seetõttu on vajalik eri osapoolte, sh karjäärispetsialistide, õpetajate, koolijuhtide ja kohalike haldusametnike omavaheline koostöö.

 • Norman Amundsoni ja Gray Poehnelli „Karjääriteed”

  Eelmisel aastal ilmunud Norman E. Amundsoni raamat aktiivsest kaasamisest on paljudele juba tuttav. Kuna selline hea raamat on juba olemas ning meetod on tänaseks Eestis tuntud ja väga laialdaselt kasutatav, otsustati Töötukassa algatusel tõlkida eesti ja vene keelde ka sama autori töövihik „Karjääriteed“.

 • Parim partnerkeskus 2010

  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus (KTK) valis ka tänavu programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames üle Eesti tegutsevate teavitamis- ja nõustamiskeskuste ehk Rajaleidja keskuste hulgast parima partnerkeskuse.

 • Uudiseid Euroopast

  Elukestev nõustamine Euroopas: poliitika ja tulevikuväljavaated.  CEDEFOP-i raport annab ülevaate karjääriteenuste poliitika koordineerimist, kvaliteeditagamise mehhanisme, teenuste kättesaadavust ja toimetulekuoskusi puudutavatest arengutest Euroopas aastatel 2007-2010,

 • Konkursi "Aasta karjäärispetsialist 2010" parimad

  Juba teist aastat tunnustas SA Innove KTK karjäärispetsialiste ja jagas välja tunnustusauhinnad konkursi „Aasta karjäärispetsialist“ parimatele. Konkursi eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele karjäärispetsialiste, kes on karjäärivaldkonnas aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud ning nende töö on olnud märkimisväärne ja oluline karjääriteenuste edendamisele.

 • Karjääriteenuste süsteemist Poolas

  Karjääriteenuste pakkumine ja koordineerimine toimub Poolas kolme ministeeriumi ning kolmanda sektori organisatsioonide poolt. On huvitav, et lisaks tavapärasele osalusele haridus- ja tööministeeriumi näol on eraldi roll kaitseministeeriumil.

 • „Grupinõustamine. Näidiskavad 2011“

  Selle aasta suvel trükivalgust näinud raamat on jätk 2010. aastal valminud väljaandele „Grupinõustamine. Teooria ja praktika“. Kaante vahele on koondatud kuus näidiskava põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste grupinõustamiseks.

 • Karjääriõppe metoodikast

  Igal õppeaastal on midagi, mis on omamoodi uus. Tänavu alustati koolides tööd uuenenud riiklike õppekavade järgi, mis pakub uusi võimalusi õpilaste karjääri kujundamise toetamiseks. Veel puudub ülevaade sellest, mitmes koolis on nüüdsest karjääriõpetus valikainena kooli õppekavas.