10. augustil toimus Pärnu Kutsehariduskeskuses Eesti Haridusfoorumi Pärnu eelfoorum „Õpetaja, aita oma õpilast karjääriplaneerimisel!”. Oma ettekandes „Kas kooli kaudu saab õpilane vajaliku ettevalmistuse edasiste õppimis- ja töötamisotsuste tegemiseks?” keskendusin Pärnumaale.


Terje Jürivete, Pärnu Õppenõustamiskeskus

 

 

 

 

Kuidas? Kes? Millal?
Minu jaoks tekitas eeltoodud pealkiri omakorda täiendavalt küsimusi:
• Milline on tegelikult vajalik ettevalmistus?
• Kui vajalik on vajalik ettevalmistus?
• Kes aitab õpilasel vajaliku ettevalmistuseni jõuda?
• Millal seda kõike tehakse?
Et jõuda vastusteni võtsin vaatluse alla eeldused soovitavaks tulemuseks ehk mis on meil olemas selleks, et noor saaks koolist vajaliku karjääriplaneerimisalase ettevalmistuse.
Analüüsisin veidi läbiva teema olukorda, valikaine tegelikku võimalust koolis ja karjäärinõustamise teenuse kättesaadavust.

Läbiv teema õppekavas
Tuletab meelde vanasõna mitme pere koerast kel kõht ikka tühi. Eelöelduga tundus nõus olevat ka foorumist osavõtjad.

Valikainest
Karjääriplaneerimise valikainet kursusena või valiktegevustena kasutas eelneval õppeaastal Pärnumaal seitse kooli. Algatus tuli karjäärikoordinaatorite võrgustikust. Tagasiside järgi tean, et rahule jäid nii õpilased kui tunniandjad ise.
Pärnumaa koolides töötab ka hulk aktiivseid klassijuhatajaid, aktiivseid karjäärikoordinaatoreid, tegutseb Noorte Infopunkt, toimuvad noortele suunatud teavitamistegevused. Pärnu Õppenõustamiskeskusest on võimalik laenutada nii metoodilist materjali kui ka erialast kirjandust. Euroopa karjäärinõustamise kogemust omab neli karjäärikoordinaatorit.

Teenusest
Juba teist õppeaastat abistab karjäärinõustamise alal meie keskust Kilingi-Nõmme kooli psühholoog Pille Kadak. Tema teenindada on maakonnas kaheksa kooli. Uuel õppeaastal on nõus oma panuse andma ka Tõstamaa Keskkooli psühholoog Eve Rõhu. Ja kui silmas pidada, et Pärnumaal tegutseb karjäärinõustaja veel Tööturuameti Pärnumaa osakonnas ja Sirje Tammiste Konsultatsioonibüroo, siis arvan, et karjäärinõustamise teenus peaks olema noorele soovijale kättesaadav.

Midagi jääb puudu
Tundub nagu oleks olemas kohustuslikud ja vabatahtlikud meetmed õpilaste vajalikuks ettevalmistamiseks. Aga see kõik ei tööta nii nagu sooviksime!?
Paraku kõigele olemasolevale lisaks on meil veel üsna tugevasti juurdunud arusaam, et ainuüksi karjäärinõustamine lahendab kõik kutsevalikuga ja edasises tööelus toimetulekuga seotud probleemid. Liiga sageli sõltub karjääriõpe koolis isikutest, kes on või ei ole aktiivsed valdkonna arendamisel. Nagu ka foorumil tõdeti, siis õpilase vajaliku ettevalmistamise heaks on väga oluline abistada klassijuhatajat ja aineõpetajat, tuleks vähendada klassijuhatajate ainetundide koormust.

Alati saab paremini
Kuna ma ei tahtnud jääda vaid süsteemitu süsteemi kriitikuks, siis ettekande lõpus tõin välja ettepanekud noorte karjääriplaneerimisalase töö parandamiseks Pärnumaal.
Allpool ongi kirjas võimalused, mis võiksid klassijuhatajatel ja aineõpetajatel aidata oma õpilasi karjääriplaneerimisel:
• ametlikud karjäärikoordinaatorid koolides
• klassijuhatajate tund tunniplaanis, et oleks veidigi aega karjääriplaneerimise alaste tegevuste planeerimise jaoks
• klassijuhatajate listid, et info jõuaks paremini sihtgrupini
• karjääriplaneerimise valikaine tasandus- ja kasvatusraskustega õpilaste klassides
• koolituse võimalus klassijuhatajatele
• koostöö haridussüsteemis/koolides ja koostöö ettevõtetega.
Ühest vastust pealkirjas olevale küsimusele pole, aga see on hea – on, mille poole püüelda!
Jäin praktikuna foorumi päevaga väga rahule – kahju vaid, et foorum toimus õpetajate ning koolijuhtide puhkuse ajal.