Sa ei pea sooritama võõrkeele eksamit, kui oled eelnevalt sooritanud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami ning esitanud vähemalt B1 keeleoskuse taset kinnitava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami sooritamist tõendava dokumendi koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.

Võõrkeele riigieksami sooritamisest vabastuse saamiseks pead esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt ühe alljärgnevalt nimetatud eksami sooritamist nõutaval tasemel:

 1. Preliminary English Test (PET) B1-tase (inglise keel);
 2. First Certificate in English (FCE) B2-tase (inglise keel);
 3. Certificate in Advanced English (CAE) C1-tase (inglise keel);
 4. Certificate of Proficiency in English (CPE) C2-tase (inglise keel);
 5. The International English Language Testing System (IELTS) vähemalt 4,0 punkti (inglise keel);
 6. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT vähemalt 57 punkti (inglise keel);
 7. DELF B1-tase (prantsuse keel);
 8. DELF B2-tase (prantsuse keel);
 9. DELF C1-tase (prantsuse keel);
 10. Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel);
 11. Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 12. Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 13. Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 14. TestDaF B2- C1-tase (saksa keel);
 15. TestDaF C1-tase (saksa keel);
 16. Saksa II astme keelediplomi eksam B2-tase (saksa keel);
 17. Saksa II astme keelediplomi eksam C1-tase (saksa keel);
 18. Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam 1–15 punkti (saksa keel);
 19. Tест по русскому языку как иностранному B1-tase (vene keel);
 20. Тест по русскому языку как иностранному B2-tase (vene keel).

 

Allikas: Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

Rajaleidja 2013

Foto: Google Images