Rahvusvahelised keele- ja tasemetestid võimaldavad ülikoolide vastuvõtuosakondadel mõõta üliõpilaskandidaatide akadeemilist ja keelelist taset ning võrrelda seda ülikooli akadeemiliste ootustega. Reeglina eeldab välismaal õppimine ka mõne keele- ja/või tasemetesti sooritamist.

Keeleeksamite ja tasemetestide kehtivuse aeg on tavaliselt piiratud, seepärast ei ole neid mõtet teha mitu aastat enne välisõpingute algust. Näiteks TOEFL testi tulemus kehtib 2 aastat. Samas pea meeles, et mõningaid rahvusvahelisi teste saab teha vaid mõned korrad aastas ja nendele tuleb registreeruda nädalaid, mõnikord isegi kuid varem. Keeleeksamid ja tasemetestid on tavaliselt tasulised. Kindlasti uuri ka väljavalitud koolist, milliseid keeleeksameid ja taseme-teste seal tunnustatakse.

Alates 2013 aastast saab riisieksami asendada rahvusvahelise keeleeksamiga. Loe täpsemalt SA Innove veebilehelt- Riigieksamid- rahvusvahelised keeleeksamid.

Inglise keele rahvusvaheliselt tunnustatud testid on järgmised:

  • IELTS (International English Language Testing System ) on test, mida arvestatakse kõikide Euroopa riikide ja Ameerika kõrgkoolides. Eestis saab IELTS teste sooritada üks kuni kaks korda kuus Tallinna Ülikoolis;
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language), mida tunnustatakse laialdaselt kogu maailmas. Eestis korraldab TOEFL testide läbiviimist Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Tallinna Tehnikaülikoolis;
  • TOEIC (Test of English for International Communication ) on maailmas enim kasutatud inglise keele test. Testi kasutatakse nii ärimaailmas, keeltekoolides kui ka kutse- ja ülikoolides. TOEIC teste viib Eestis läbi Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus;

Tuntumad Cambridge English eksamid on:

Lisaks keeletestidele nõuavad paljud ülikoolid sisseastujalt ka mõne rahvusvahelise standardiseeritud tasemesti tulemust. Kõige levinumad on SAT test (bakalaureuseõppesse astujale), GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test) vm magistri- ja doktoriõppesse kandideerijatele. Kuigi algselt töötati need testid välja USAs ameerika ülikoolide vajadusi arvestades, on need tänaseks kasutusel kogu maailmas. Erinevate tasemetestide kohta saab infot ja ettevalmistusmaterjale Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskustest.

Saksa keele rahvusvahelised testid, mida saab sooritada Goethe Instituudi juures:

  • Zertifikat Deutsch (ZD) — saksa keele sertifikaat;
  • Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) — saksa keele ametikeele sertifikaat;
  • Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) — tsentraliseeritud keskastme saksa keele eksam;
  • Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) — tsentraliseeritud kõrgema astme saksa keele eksam.

Prantsuse keele rahvusvahelised testid Prantsuse Instituudis Eestis on:

  • DELF 1 ja DELF 2 (Diplôme èlémentaire de langue francaise );
  • DALF (Diplôme approfondi de langue francaise).

Tõendeid keeleoskuse kohta võivad välja anda ka saatkondade keele- ja haridusbürood. Need ei ole ametlikud keeleeksamid, vaid keeleoskuse määramiseks korraldatud testid. Kui vastuvõttev kõrgkool või vahetusleping ei nõua rahvusvahelise keeleeksami sooritamist, võib keeleoskuse tõendi välja anda vastava keele õppejõud sinu kõrgkoolis.

Saksamaaga on Eestil sõlmitud koolikoostöö leping, mis võimaldab Eesti koolides süvendatult saksa keelt õppinud õpilastel sooritada gümnaasiumi lõpetamisel eksam Saksa II astme keelediplomi (Sprachdiplom Stufe II) saamiseks. See diplom tõendab, et Saksamaa kõrgkoolides õppimiseks nõutav saksa keele oskus on omandatud. Saksa II astme keelediplomi eksamit tunnustab Eesti Vabariik kui gümnaasiumi saksa keele riigieksamit.

Tallinna Ülikoolil on sõlmitud kokkulepe Varssavis asuva Cervantese Instituudi filiaaliga, mille alusel võib TLÜ Keelekeskus viia läbi hispaania keele tasemeeksamit D.E.L.E.-Diplomas de Español como Lengua Extranjera. Eksamit saab teha kolmel tasemel: algajad, kesktase ja väga hea tase. Eksamit korraldatakse kaks korda aastas - mais ja novembris.

Lisaks ametlikele keeletestidele on sul võimalik oma võõrkeeleoskuse taset näidata, kui täidad ära Europassi keelepassi