• Keemia meie ümber. Millistes elukutsetes vajatakse keemiateadmisi? (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Millega keemia tegeleb? Kas neis elukutsetes vajatakse keemiateadmisi? (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Isiksuseomaduste ja väärtushinnangute osa elukutse valikul. Milliseid isiksuseomadusi, väärtusi ja oskusi eeldavad järgmised elukutsed (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Huvitegevuse mõju elukutsevalikule. Millised huvialad arendavad nendeks elukutseteks vajalikke oskusi (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Minu isiksuseomadused, väärtushinnangud ja oskused. Nende roll elukutsevalikul. Milline keemiaga seostuv elukutse sobiks mulle kõige paremini? (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Väärtushinnangute, isiksuseomaduste ja oskuste roll elukutse valikul. Millised keemiaga seotud elukutsed sobivad kõige paremini minu klassikaaslastele? (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Keemiaga seotud elukutsega tutvumine ja selle omandamiseks võimaliku haridustee skeemi koostamine (8. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Isiksuseomaduste ja temperamenditüübi arvestamine elukutse valikul (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Kandideerimine töökohale ja tööintervjuu. Tööotsija mäng (9. klass)

 Tööleht (pdf)
Tööleht (word)