2003. aasta septembris viieaastaseks saanud Karjäärinõustamise Teabekeskus tegutseb Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove struktuuriüksusena.


Keskuse eesmärk on olla haridusvaldkonnas tegutsev üksus, mis elukestva õppe ideedele tuginedes vahendab karjääriplaneerimise alast informatsiooni valdkonna spetsialistidele nii Eestis kui Euroopas.

Tule tutvu meie tegemistega lähemalt www.innove.ee/teabekeskus või:
Liivalaia 2
10118 Tallinn
tel: 06 998 058
teabekeskus@innove.ee

Margit Rammo juhataja
Kadri Eensalu infotöötaja
Mare Lehtsalu koordinaator
Katrin Mälksoo koordinaator