Mirjam Lindpere
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

Kahel korral on Eesti karjäärinõustajatel olnud võimalus oma ametialaseid oskusi tõestada kutseeksamil. Nüüdseks on Eestis 11 karjäärinõustajat, kes omavad Karjäärinõustaja IV kutsetunnistust ning 5 nõustajal on Karjäärinõustaja V tunnistus.

Uurisin nende kutsetunnistusega karjäärinõustajate käest, mille pärast nad eksamile läksid, milliste kogemustega sealt tagasi tulid ning kuidas see kutsetunnistus neile kasu on toonud.

Kindlustunne oma oskustes ja teadmistes
Kutsetunnistus annab enesekindlust ja on kvaliteedimärgiks kliendile. Ühtlasi näitab see ka seda, et tunnistuse omanik on vaevaks võtnud pingutada ja oma teadmisi tõestada. See paber annab tunde, et "vastan kehtestatud nõuetele", olen kellegagi võrreldav, võin tõesti asjaga tegeleda. Kutsetunnistus annab lisaväärtust isikliku karjääri teel. Saab CV-sse kirjutada ja tööintervjuul seda esile tõsta.

Hea reklaam klientidele
Oma nõustamiskeskuse reklaamimisel ja teenuste pakkumisel saab öelda, et meil töötavad karjäärinõustaja kutset omavad inimesed. Kliendid saavad olla kindlad, et pole tegemist „isehakanutega” vaid oma ala proffidega. Teadmine, et on tegemist atesteeritud karjäärinõustajaga väärtustab kliendi silmis karjäärinõustajaga tehtud koostööd.
Samas kliendid ise tunnistuse olemasolu esialgu oluliselt väärtustada ei oska, sest nad lihtsalt ei tea sellest. Seega tuleb nõustajatel ise õigel hetkel rahvavalgustajat mängida. Kutsetunnistused aitavad luua usaldust karjääriteenuste vastu.

Tunnustus tööandjale
Kutsetunnistus annab tööandjale kindlustunde, et tema meeskonnas töötavad profid ja et ta võib oma töötajatele loota. Nõustajate otsesed ülemused hindavad selle tunnistuse olemasolu kõrgelt. Kvaliteedi märgina võib ametijuhendisse sisse kirjutada (vähemalt soovituslikult) karjäärinõustaja kutse nõude.

Eneseanalüüsi võimalus
Taotlusdokumentide koostamine andis võimaluse teha põhjalikku eneseanalüüsi ja laiemalt kui oma organisatsiooni kontekstis. Selline eneseanalüüs on hea alus karjäärinõustaja enda karjääriplaanide koostamisel.

Praktiliste oskuste test
Eksamil tuli lahendada praktiline nõustamisjuhtum. Selleks anti veidi ettevalmistusaega ning siis see komisjoni ees ära lahendada. V taseme eksamil tuleb lisaks oma erialast tegevust selgitada intervjuu käigus. Eksamineerijad on toetavad ning eksamil ei ole tegemist mingite pähe õpitud mõistete ja meetoditega, vaid pead loovalt (nagu igapäevases töös) lähenema probleemile.

Kutseeksam arendab kogu karjäärinõustamise valdkonda
Inimese elu on tervik ja ta peaks igal ajal oskama aru saada, miks ta on just seal, kus ta on. Vahel vajab ta selleks välist abi, peegeldajat, õigete küsimuste küsijat. Need abistajad ei saa olla suvaliste teadmistega asjaarmastajad, vaid peavad olema ikka spetsialistid. Isegi oma saapaid ei vii me ju suvalise inimese parandada, ikka tahame väljaõppinud meistrit!

Oma kogemusi ja mõtteid jagasid: Kaire Karon, Tiiu Allikvee, Margit Tago, Aili Sakkeus, Piret Jamnes, Mirjam Lindpere.