Haigestumise või õnnetuse eest pole keegi kaitstud, kuid arstiabi on välismaal tavaliselt väga kallis. Seepärast tuleks välisriigis õppima asudes muretseda tervisekindlustus, mis korvab arsti visiiditasu, uuringud, haiglakulud ning arstimid.

Mitmetes maades on tervisekindlustus elamisloa saamise eelduseks. Tervisekindlustuslepinguid sõlmivad kindlustusfirmad.

Kiire arstiabi

Alates 1. maist 2004 saavad kõik Eesti Haigekassas kindlustatud isikud teises Euroopa Liidu riigis ajutisel viibimisel kiiresti vajaminevat arstiabi. Kiire arstiabi ei ole tasuta – asukohamaa tariifide järgi tuleb maksta patsiendi omavastutustasu. Õnnetusjuhtumi korral ei maksa haigekassa või Eesti välisesindused Sinu kojutoimetamise eest. Seepärast on mõistlik hankida reisil viibimise ajaks reisikindlustus, mis katab võimalike ravi-, haigla- ja esmaabikulude kõrval ka Sinu tasuta kodumaale toimetamise kulud. Selline kindlustus hõlmab ka teisi ootamatusi, näiteks ära jäetud või hilinenud lennud, marsruudimuutused, krediitkaardi, sularaha või pagasi kaotsiminek jne.

Mitmed välisriigid nõuavad tööle asujatelt või õppima suundujatelt tõendit selle kohta, et isik ei ole pärit kollapalaviku, koolera või katku endeemiliselt alalt. Nõutava tõendi väljastab Eestis Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalituse Eesti sanitaarkarantiinitalitus.

Vaktsineerimine ja arsti külastus

Kaugematesse maadesse reisides peaksid eelnevalt välja selgitama, milliste haiguste vastu on vaja või soovitav lasta end vaktsineerida. On riike, kus vaktsineerimistunnistust peetakse piiriületusel niisama tähtsaks kui passi. Arvesta sellega, et paljud kaitsesüstid tuleb teha mitu kuud enne reisile asumist.

Enne välismaale minekut on kasulik käia arsti vastuvõtul. Saad välja selgitada, milliseid tervisega seotud ohte võib eesseisval reisil ette tulla. Kui on tõenäoline, et vajad regulaarset ravi, palu arstil endale koostada vastav esmaabipakike. Samuti palu arstilt tõendit oma tervisliku seisundi ja senise ravi kohta. Kui pead reisile kaasa võtma ka ravimeid, siis lase samuti arstil välja kirjutada retsept, millega saad osta välja kogu reisi ajaks vajamineva koguse. Veendu, et kaasavõetavad ravimid ja nende kogused on legaalsed! Täpsemat infot saad Ravimiametist või külastatavate riikide saatkondadest. Käi enne välismaale minemist kindlasti ka hambaarstil.

Kui haigestud välisriigis olles

Kui jääd reisil olles haigeks või vajad muul põhjusel arstiabi, pöördu oma kindlustusfirma nõuannete kohaselt kohaliku raviasutuse või arsti poole.

Hädas olles võid pöörduda lähimasse Eesti välisesindusse. Vajadusel aitab konsul Sind ühenduse võtmisel perekonna või lähedastega. Konsul saab aidata korraldada haiglaravi, vajadusel ka Eestisse toomist.

Enne teise liikmesriiki minemist pead Eesti haigekassast võtma ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi. See väljastatakse haigekassas kindlustatud inimesele. Loe lisaks Eesti Haigekassa lehelt.

Ennetustöö

Et välismaal terviseprobleeme vältida, saad oma tervise eest hoolitseda pidades kinni puhtuse- ja hügieeninõuetest. Üldiselt ei ole arenenud riikides terviseriskid suuremad kui Eestis ning turistidele mõeldud piirkondades on oht haigestuda nakkushaigustesse suhteliselt väike. Siiski võid sattuda ka vähemarenenud paikadesse, kus ebakvaliteetsest toidust või joogist tingitud tervisehädade ilmnemise risk on suurem.

Välismaal viibides kehtivad samasugused tervishoiureeglid nagu koduski, kuid rahulikuma ning mugavama reisi huvides peaksid välismaal neile tavalisest rohkem tähelepanu pöörama.

Nakatumisest hoidumiseks käitu järgnevalt:

  • Tarbi eeltöödeldud toiduaineid. Paljud toored toiduained (eriti linnuliha ja toorpiim) võivad olla haigusetekitajatega saastatud. Seepärast kuumuta toitu põhjalikult vähemalt 70 kraadini.
  • Seal, kus vee kvaliteet on küsitav, kasuta isegi kohvi ja tee valmistamiseks vaid keedetud vett (valdav osa Lääne-Euroopast on siiski kvaliteetse veega varustatud). Samuti pööra tähelepanu restoranides ning baarides ostetud jookidele — kus vesi on ebakvaliteetne, seal on seda tõenäoliselt ka jää. Kindlam on jooke osta kinnistes pudelites.
  • Marjad ja puuviljad võivad olla säilitusainetega pritsitud, seepärast pese need enne suhu pistmist voolava vee all puhtaks. 

 

 Euroopa Liidu liikmesriigid

*Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) info ja liikmesriigid